Prinsesseweg krijgt bijenlint

Wethouder Glimina Chakor heeft afgelopen vrijdag in het bijzijn van enkele omwonenden de laatste hand gelegd aan een zogenoemd bijenlint op de kruising Prinsesseweg/Nassauplein in Groningen. Over de volle lengte van de Prinsesseweg wordt een bloembed van ruim twee meter breed aangelegd. Daarmee wordt eindelijk uitvoering gegeven aan het initiatief van GroenLinks raadslid Martijn van der Glas, die daar al in 2015 om vroeg.

Het bijenlint wordt aangeplant met bloembollen. Daarnaast wordt er een mengsel van inheemse, laagblijvende bloemen ingezaaid. Van het vroege voorjaar tot in de zomer zal dit zorgen voor een afwisselende bloei. Bijenlinten zien er niet alleen prachtig uit voor mensen, maar zijn ook belangrijk voor insecten. Inheemse bijen en andere insecten zullen ervan profiteren. De inheemse bloemen komen in het voorjaar op als deze bijensoorten actief worden.

Het noordelijk gedeelte van de Zonnelaan heeft al middenbermen met bollen en bloemrijk grasmengsel. Na het inzaaien van het zuidelijke deel van de Zonnelaan en de aangrenzende Prinsesseweg, ontstaat een noord-zuid gestrekt lint. Dit verbindt het SES (stedelijke ecologische structuur)-gebied ten zuiden van de noordelijke ringweg met het SES-gebied langs de Wilhelminakade. De totale lengte is een kleine 2 kilometer. In tegenstelling tot traditioneel gazon, wordt een groenstrook met bloemrijk grasmengsel niet wekelijks gemaaid, maar één keer in de 3 tot 6 weken. Het maaien begint ook later, pas na juli, zodat de bollen uit kunnen bloeien en weer energie op kunnen slaan voor het volgende jaar.

Lees hier meer over bijenlinten