Ruim baan voor de bij

GroenLinks is blij met de toezegging van het college om de aanleg van een bloemenlint door de stad Groningen te onderzoeken. Een bloemenlint is een aaneenschakeling van tuinen, perken, en braakliggende stukken grond met kleurrijke bloemen waar insecten zoals bijen en vlinders van houden. Een bloemenlint is goed voor de voedselvoorziening van bijen en geeft kleur aan de stad.

Raadslid Martijn van der Glas had in april aan het college gevraagd om deze mogelijkheid te onderzoeken. Bij de realisatie van het bloemenlint zal nadrukkelijk ook de samenwerking met stadjers gezocht worden. Het bloemenlint is op deze manier niet alleen goed voor de voedselvoorziening van bijen en andere insecten maar draagt ook bij aan het sociale leefklimaat. Ervaringen in andere gemeenten als Deventer, Almere en Amsterdam tonen aan dat de aanleg van een gevarieerd bloemenlint een beter leefklimaatvoor de bij garandeert. Dat is erg nodig want het gaat niet goed met de stand van de bij. En door de toename van de grootschalige landbouw buiten de stad is de stad als voedselbron extra belangrijk geworden.