Bij het station in Haren is vrijdagmiddag een oorlogsmarkering onthuld ter herinnering aan de deportatie van 107.000 Joden vanuit Kamp Westerbork naar de vernietigingskampen. De spoorboog, die van Haren naar Waterhuizen loopt, maakte onderdeel uit van de route waarlangs de deportaties plaatsvonden. GroenLinks wethouder Philip Broeksma onthulde de markering samen met Gerdien Verschoor, directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork, en dhr. Beintema, initiatiefnemer van de markering.

Vorig jaar stelde GroenLinks schriftelijke vragen met daarin het verzoek om op de stations van Haren en Groningen, na afronding van uit te voeren werkzaamheden, met een plaquette of soortgelijke markering de herinnering aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Het gemeentebestuur antwoordde hier positief op en heeft daar bij Haren nu gestalte aan gegeven.