Er komt een monument voor weggevoerde Joden op het Hoofdstation in Groningen. Ook op het treinstation van Haren komt er een blijvende herinnering aan de deportaties in de Tweede Wereldoorlog.

Dit geeft de gemeente aan als antwoord op vragen van GroenLinks.

Zo’n 2500 Joodse Groningers zijn in de oorlogsjaren door de nazi’s weggevoerd en vermoord in vernietigingskampen. Dat gebeurde via het Hoofdstation en daarmee is dat station een belangrijke plek voor de herinneringen aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. GroenLinks wil deze herinnering levend houden door middel van een plaquette of soortgelijke markering. Daarnaast vraagt GroenLinks aandacht voor de route waarlangs Joden werden weggevoerd.

GroenLinks raadslid Benni Leemhuis: “De Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen heeft eerder in samenspraak met herinneringscentrum Kamp Westerbork en de Stichting 4 en 5 mei het idee geopperd om een dergelijke plek van herinnering te realiseren op het Hoofdstation. Het station wordt binnenkort grondig verbouwd en het zou mooi zijn als bij de heropening in 2023 ook het duistere gedeelte van de geschiedenis van het station een gepaste vorm van herdenking krijgt.”

Behalve bij het Hoofdstation wil GroenLinks ook een eenvoudige markering bij de tunnel onder de spoorboog in Haren. GroenLinks raadslid Hans Sietsma: "Deze spoorboog maakte onderdeel uit van de route waarlangs de Joden vanuit Kamp Westerbork naar de vernietigingskampen werden weggevoerd. Daar is een herinneringsteken op z’n plaats."