Ontwikkelingen jeugdzorg: Met top-down stelselwijziging is geen kind geholpen

Rijk, gemeenten en zorginstellingen hebben samen te werken aan betere hulp voor kinderen in een beter stelsel. Top-down regelgeving zonder gelijkwaardig gesprek en zonder oog voor financiële problemen is geen oplossing.

Lees hier de reactie van Mattias Gijsbertsen namens het G40-stedennetwerk: