De fracties valt op dat er in de noordelijke wijken van de stad een groter risico op kanker blijkt te zijn dan in de rest van de gemeente. Dit hangt volgens hen samen met de sociaal-economische status van veel van de bewoners in die wijken. Het is in Groningen al langer bekend dat armoede invloed heeft op iemands gezondheid. Met die kennis is het programma Gezond Leven in 050, wat deze maand in werking is gegaan, in het leven geroepen. 

Toch willen de partijen het effect van dat gezondheidsprogramma niet afwachten. "De data uit de Kankeratlas is alarmerend. Het is voor ons genoeg reden om meteen aan de bel te trekken. Misschien kan deze gegevens gebruikt worden om ons beleid beter te maken.” zegt Peter Swart (GroenLinks).

“ We moeten er namelijk alles aan doen om deze gezondheidsverschillen de wereld uit te helpen. ”

Peter Swart Raadslid

De samenhang tussen gezondheid en armoede mag van de partijen op meer plekken terugkomen – zo ook in de plannen voor wijkvernieuwing en nieuwbouw. “In de noordelijke wijken komt volgens de atlas vooral naar voren dat er een verhoogd risico op long- en halskanker heerst,” zegt Jimmy Dijk (SP). “Dat is nou juist een vorm van kanker die vaak veroorzaakt wordt door iemands omgeving. Het lijkt ons dus belangrijk dat gezondheid ook een aspect is in de wijkvernieuwing die daar bezig is.” 

Verder willen de raadsfracties dat de data uit de Kankeratlas gebruikt wordt om het gezondheidsbeleid te monitoren en vragen ze om partners als de WIJ-teams, huisartsen, gezondheidscentra en kennisinstellingen hierbij te betrekken. Daarom dienen ze schriftelijke vragen in bij het college.