Benni Leemhuis

Investeren in gezondheid

Afgelopen woensdag stelde de gemeenteraad de begroting 2018 vast. Het is de laatste begroting voor de herindelingsverkiezingen van 21 november 2018. GroenLinks woordvoerder Benni Leemhuis legde in zijn bijdrage het accent op ‘De Gezonde Stad’ in de brede zin van het woord.

“Een gezonde stad is een veilige stad met schone lucht, schoon water, duurzame woningen, een groene leefomgeving, aantrekkelijke wandel- en fietsroutes en een gezonde voedselvoorziening”, aldus Leemhuis. Hij sprak zijn tevredenheid uit over de vele investeringen in juist dit segment, zoals de nieuwe boomrijke inrichting van binnenstad en diepenring, nieuwe fietsroutes en wijkvernieuwing.

Aan het eind van de vergadering kwam de gehele raad met een motie over de gaswinningsproblematiek, waarin het college werd verzocht al haar kennis, ervaring en expertise aan de gemeente Ten Boer aan te bieden , in samenwerking met deze gemeente regie te voeren over de benodigde versterkingsopgave en ondersteuning te verlenen bij schadeherstel, zodat de inwoners van Ten Boer gesteund worden bij hun belangenstrijd met de NAM en het CVW.