Voorrang voor fietsers

Voorkom dat fietsers bij wegwerkzaamheden te maken krijgen met onlogisch geplaatste richtingborden en omleidingen en zet verkeerslichten ’s avonds en ’s nachts, als er weinig verkeersaanbod is, standaard op groen voor fietsers. Voor beide voorstellen kreeg GroenLinks raadslid Benni Leemhuis de steun van de raad bij het debat over de gemeentebegroting.

Leemhuis: “Het wordt steeds drukker in de stad en daar hebben ook fietsers last van. Fietspaden worden voller en fietsroutes naar de binnenstad of Zernike worden merkbaar meer benut. Dat is goed, want fietsen is voor deze routes het gezondste, duurzaamste en minst belastende vervoermiddel. Maar de toenemende drukte onder fietsers moet niet belemmerend gaan werken. Dat betekent keuzes maken. Voor de komende jaren zal gekeken moeten worden hoe op meer routes knelpunten kunnen worden aangepakt, hoe we fietsers meer ruimte kunnen geven en hoe we er voor zorgen dat automobilisten voor het interwijkverkeer gebruik gaan maken van de ringweg”.