“ Energietransitie bereikbaar voor iedereen. ”

Ceciel (28) is raadslid en doet promotieonderzoek over wind op zee. Sinds kort woont ze in Hoogkerk.

Een watermens met focus op de energietransitie
Geboren en getogen in Alkmaar. Gaat op haar 17e studeren in Groningen. Studeerde Energierecht in Groningen en behaalde een master Europees Recht in Brugge. Doet nu een promotietraject aan de RUG op gebied van internationaal Energierecht. Is daarnaast lid van de Promovendiraad van Rechten. Ceciel was bestuurlijk actief in een studentenvereniging, zeilstichting en -vereniging en is taalcoach bij Vluchtelingenwerk geweest.

Waar Ceciel voor staat
Ceciel staat vooral voor onderwerpen die te maken hebben met de openbare ruimte: natuur in de stad, beheer en verkeer en de watervisie. Energietransitie, de onvermijdelijke noodzaak daarvan, is natuurlijk haar centrale speerpunt: Groningen moet overstappen op duurzame energie. Dat we van het gas af willen stappen is duidelijk, maar laten we ervoor zorgen dat daar geen extra kolencentrales voor in de plaats komen, maar hernieuwbare energie. Maar dat moet zeker ook sociaal: ze wil zich ervoor inzetten om de energietransitie óók bereikbaar te maken voor wie er hulp nodig hebben om energiemaatregelen te financieren. Dat geldt ook voor huurders, die wel de energierekening betalen, maar niet (kunnen) investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen of grote energiebesparende maatregelen, want dat is voor de eigenaar. Dit verschil moet overbrugd worden – beide partijen moeten profiteren.

Wetenswaardigheden
Opgegroeid met zeilen en doet dat nog altijd met veel plezier. Zeilt graag op een traditionele klipper. Zeilinstructeur op zeiltrekkampen voor jongeren die om verschillende redenen normaal niet op vakantie kunnen. Vindt het fantastisch om nieuwe talen te leren, nu Russisch. Een buitenmens dus: los van het water: moestuintje in Vinkhuizen of het Paterswoldsemeer om daar te wandelen of hard te lopen.

Binnen de fractie is Ceciel eerste aanspreekpunt voor Hoogkerk, Vinkhuizen, het Suikerunieterrein en Stadspark.