Problematiek onverminderd hoog

PvdA-fractievoorzitter Els van der Weele ziet nog geen positieve trend “De problematiek van geweld tegen vrouwen en meisjes is ook in 2023 onverminderd hoog. Ondanks dat we sinds jaar en dag de aanpak van stalking en huiselijk geweld ontwikkelen en verbeteren blijven meldingen van geweld tegen vrouwen stijgen en wordt de problematiek heftiger en ingewikkelder. Soms met de dood tot gevolg” Aldus van der Weele.

“ Het is belangrijk dat we hulpverleners helpen om deze vrouwen bij te staan en dat we als maatschappij patronen van huiselijk geweld herkennen en gaan doorbreken. ”
Justine Jones Raadslid

Te weinig aandacht voor femicide

Volgens de fracties is er te weinig aandacht voor de problematiek rond geweld tegen vrouwen en meisjes en in het meest extreme geval femicide. “Wat ons betreft kan er niet voldoende aandacht zijn voor femicide, in bijna alle gevallen wordt de moord gepleegd door mannen die het eind van de relatie niet accepteren. Hoe kunnen vrouwen hulp vragen voordat het misgaat. Dat vangnet moeten we willen creëren.” Aldus Ietje Jacobs – Setz van de Groninger VVD. Yaneth Menger van de Stadspartij 100% voor Groningen vult aan: “De kans dat een vrouw wordt vermoord door haar partner is negen keer zo groot dan dat zij wordt omgebracht door een vreemde. Laat dat even inzinken… Zolang we dit blijven ontkennen, kunnen we dit grote maatschappelijke probleem niet goed aanpakken. We moeten stoppen met het accepteren dat huiselijk geweld onderdeel uitmaakt van onze samenleving!”. Ook Peter Rebergen van de CU wil dat er goed beleid komt om femicide aan te pakken; “Ook in Nederland is femicide een probleem en Groningen voorop. Daarom moeten risicofactoren in kaart worden gebracht en beleid worden gemaakt om vrouwen te beschermen.”

43 paar vrouwenschoenen

Om zichtbaar te maken hoe groot het probleem vandaag de dag nog steeds is gaan de partijen op woensdag 8 maart, wereld vrouwendag, 43 paar vrouwenschoenen plaatsen op de Grote Markt. Volgens de laatste cijfers worden er in Nederland gemiddeld 43 vrouwen per jaar vermoord in de relationele sfeer. In veel gevallen door hun (ex)partner. Naast de schoenen-actie overhandigen de fracties een pamflet aan wethouder Molema van Zorg en Veiligheid met daarop een aantal actiepunten waar de gemeenteraad en het college van B&W mee aan de slag moeten de komende tijd.

Om 10:30 start de actie. Verschillende raadsleden delen het pamflet uit en gaan in gesprek met het publiek. Om 12:00 wordt het pamflet aangeboden aan wethouder Manouska Molema.