Groningen neemt deel aan wietexperiment

Groningen is de grootste gemeente die mee gaat doen aan een experiment, waarbij coffeeshops de komende vier jaar alleen nog legaal geproduceerde wiet mogen verkopen van telers die door de overheid zijn aangewezen.

Wat GroenLinks woordvoerder Mirjam Wijnja betreft worden softdrugs in Nederland zo snel mogelijk gelegaliseerd. Haar fractie heeft hier in het verleden al vaker voor gepleit. Het voorliggende experiment kan daartoe een aanzet zijn, al zitten er wel de nodige haken en ogen aan. Wijnja: “Dit experiment is gebrekkig, maar het enige haalbare dat nu op tafel ligt en waarschijnlijk een eerste stap die de mogelijkheid biedt tot een duurzame verbetering van het Nederlandse softdrugsbeleid. En dat einddoel is voor GroenLinks het meest belangrijk.”

Je kunt hier het hele debat terugkijken.