Wespen worden door de meeste mensen vooralsnog als “plaagdieren” gezien en hierdoor benaderen we deze insecten op een manier die eigenlijk helemaal niet passend is bij de ware aard van het beestje.  

“Dat wespen gevaarlijk zijn is een overdreven stereotype,” zegt Wesley Pechler (PvdD). “Wespen steken alleen als ze zich bedreigd voelen. Van de tien wespensoorten die voorkomen in Nederland zijn bovendien maar twee soorten aangetrokken tot zoete drankjes, de zogeheten limonadewespen, en enkel gedurende de zomer.” 

De partijen merken dat veel Groningers hier niet van op de hoogte zijn en willen daarom dat de gemeente volgende zomer voorlichting over wespen geeft via social media en Natuur- en Duurzaamheidseducatie.

“ Net als bijen zijn wespen belangrijke bestuivers van bloemen en hierdoor een cruciaal onderdeel van ons ecosysteem. ”

Ceciel Nieuwenhout Raadslid

“Daarnaast vangen ze vliegen, dazen en muggen, en voorkomen ze hiermee insectenplagen. Ook ruimen ze kadavers op in de natuur.” 

Hoewel wespen dus goed zijn voor de natuur worden ze, ook in Groningen, nog erg milieuonvriendelijk verdelgd. De partijen roepen de gemeente daarom ook op om wespennesten te verplaatsen in plaats van chemisch te bestrijden en om de Milieudienst het stappenplan van de Wespenstichting te laten volgen zodat er voortaan diervriendelijk met deze insecten omgegaan kan worden.