Het Meerschap voert meerdere taken uit, zoals de bestrijding van invasieve waterplanten en berenklauw en het onderhoud aan zieke bomen. Daarnaast heeft het gebied te maken met vernielingen aan bijvoorbeeld bankjes en prullenbakken, die gerepareerd moeten worden. Dat kost het Meerschap veel geld. Daarbij komen ook gestegen lonen, waardoor het moeilijk bleek om dezelfde begroting als eerdere jaren aan te houden.

Raadslid Andrea Poelstra-Bos (D66) ziet weinig in de bezuinigingsopdracht. “Als je tegen het Meerschap zegt ‘ga maar bezuinigen’, moeten zij het beheerniveau verlagen. Of bijvoorbeeld gronden verkopen, terwijl dit gebied een belangrijke ecologische verbindingszone is. Andere opties zouden zijn om bankjes en toiletten te verwijderen, of parkeergeld te heffen. Ook dat is zeer onwenselijk. Het gebied moet toegankelijk blijven voor iedereen.”

Ceciel Nieuwenhout (GroenLinks) voegt toe: “Generaties Groningers hebben in de zomer verkoeling gezocht bij het Paterswoldsemeer en de Hoornseplas. Zo ook de afgelopen zonnige weken. We hebben tijdens deze drukke dagen ook gezien hoe hard het Meerschap werkt aan het schoonmaken en opruimen van het afval dat sommige Stadjers achterlaten. Het beheer van Meerschap levert ons veel op, zowel voor de inwoners als voor de natuur.”

De partijen riepen vandaag in een motie het gemeentebestuur op om samen met het Meerschapsbestuur te werken aan een stabiele financiële situatie zodat Groningers van het gebied kunnen blijven genieten. Deze motie is aangenomen.