De gemeenteraadsfracties van GroenLinks, CDA, PvdA, Student&Stad, D66 en SP constateren uit het onderzoek van Sikkom en de Ukrant dat internationale studenten op hun werk te maken krijgen met onderbetaling, te weinig pauzes, slechte werkomstandigheden en verbale agressie. Tevens geven respondenten van het onderzoek aan dat ze te maken hebben gehad met discriminatie. Onacceptabel, vinden de partijen. 

“Dit laat weer duidelijk zien dat internationale studenten in Groningen op meerdere fronten worden gezien en behandeld als tweederangs inwoners,” zegt Sophie Middelhuis (GroenLinks). “We weten dat dit een kwetsbare groep mensen is die nieuw zijn in deze stad en omdat ze nieuw zijn meer obstakels ervaren zoals de taal en minder kennis over regelgeving.”

“ We vinden dat de gemeente schouder aan schouder met ze moet staan om elke vorm van discriminatie tegen te gaan. ”

Sophie Middelhuis Raadslid

De partijen geven aan dat internationale studenten vaak niet op de hoogte zijn van hun rechten. Hierdoor kunnen ze zich minder goed verweren tegen uitbuiting. “Om die reden willen we weten welke informatie de gemeente momenteel in kaart heeft over de situatie van internationale studenten,” vertelt Jalt de Haan (CDA). “Kennen deze inwoners de weg naar het Juridisch Loket of naar het Meldpunt Discriminatie? Als blijkt dat niet zo is moeten we vanuit de politiek actie ondernemen.” 

Om duidelijkheid over de situatie te krijgen dienen de partijen schriftelijke vragen in bij het College. Na de beantwoording zullen de partijen weten wat het College zelf kan doen voor deze groep studenten en kunnen ze overwegen of er extra maatregelen nodig zijn.