Glimina Chakor spreekt bewoners over wat er speelt in Zuid

Als wijkwethouder Zuid blijft het voor Glimina Chakor belangrijk om de wijk in te gaan. Tijdens haar eerste werkbezoek sinds de coronamaatregelen fietste ze door de wijk om aan inwoners te vragen wat er speelt in hun stukje van de anderhalvemetersamenleving.

De wijk in tijden van corona

Bij buurtcentrum De Semmelstee voerde Glimina gesprekken met inwoners van de wijk en met WIJ-medewerkers Marjolein de Wijk en Jannie Dekker over de impact van het coronavirus op de wijk. Marjolein vertelde hoe ze bijna elke middag de wijk in gaat om mensen te spreken. Gewoon bij de voordeur, op anderhalve meter afstand. Zo houdt ze preventief een vinger aan de pols en kan ze mensen ondersteuning bieden als dat nodig blijkt. Uiteraard wordt dit ontzettend gewaardeerd.

Bewoners geven aan dat voor Semmelstee onveilige verkeerssituaties ontstaan doordat automobilisten het eenrichtingsverkeer negeren. Gebiedsmanager Henk Kosmeijer, die ook aanwezig was, heeft aangegeven dit mee te nemen - evenals alle andere input van de bewoners. Wat opvalt volgens Glimina is dat er, ondanks de zorgen, zo veel veerkracht zit in onze inwoners. In deze tijden is dat bewonderenswaardig en iets om ontzettend trots op te zijn.

Bomen

Glimina sprak in de wijk ook met bomenspecialist Edwin Arends. Hij werkt al sinds 1995 bij Stadsbeheer en merkt door zijn ervaring op dat de gemeente nu heel anders met bomen omgaat dan vroeger. Volgens Arends ging het vroeger om kwantiteit en niet, zoals nu, over kwaliteit. Zo werd er vroeger nooit nagedacht over de lange termijn en werden er veel bomen geplant op een ongeschikte ondergrond. Hierdoor konden bomen maar zo'n vijftien jaar blijven groeien. Tegenwoordig gaat dat anders. Zo worden er nu bijvoorbeeld lavastenen gebruikt in de grond zodat wortels voorzien worden van ruimte en vocht. Hierdoor kunnen ze wel 75 jaar blijven groeien.

In het zuiden van de stad bevinden zich gelijk mooie voorbeelden van de nieuwe omgang met bomen. In de Mauritsstraat en de Lodewijkstraat zijn namelijk onlangs nieuwe bomen geplant. Dit kwam tot stand als gevolg van een intensief traject met de bewoners van de straten. Zo mocht er bijvoorbeeld gekozen worden welke soorten bomen er geplant werden. Ook nu de bomen er staan is de lol er nog lang niet vanaf. Inwoners planten en verzorgen bijvoorbeeld samen perkjes onder de bomen.Een voorbeeld van het oude boombeleid is te vinden in de Antwerpsestraat. Hier zijn in de jaren zeventig 51 populieren geplant. Deze bomen zijn na zo'n vijftig jaar erg oud geworden en laten hierdoor hun takken vallen. Dat zorgt natuurlijk voor onveilige situaties. Er wordt momenteel gekeken naar verschillende oplossingen voor dit probleem. De bomrnspecialist geeft aan dat hij ook alle afwegingen al gemaakt heeft en dat ze nu met een plan bezig zijn waarin tachtig verschillende soorten terugkomen en waar op de grond zaadmengsels wordt gestrooid om de biodiversiteit te vergroten. 

Toegankelijkheid van Groen

Wat verder erg opvalt aan het bezoek aan de wijken is dat dat er op sommige plekken de toegankelijkheid van natuur lijkt te missen. Vooral in een tijd waarin mensen veel thuis zitten gaan we de natuur extra waarderen en zoeken we dit op - ook als je niet buiten de stad woont. Op veel plekken in de wijk is er groen en ruimte te vinden, maar jammergenoeg nog niet overal. Dat onderstreept het belang van het Groenplan nogmaals, volgens Glimina. Hierin zetten we in op het behouden en het versterken van robuust groen. Zo maken we het verschil in wijken zoals deze.