Groenplan: meer groen voor Groningen

Groningen wordt groener. Er worden elk jaar 1000 bomen geplant en duizenden vierkante meters groen aangelegd. Parken, plantsoenen en kleine groene plekken worden meer ingericht en beheerd om biodiversiteit te vergroten. Groen wordt bereikbaar en bruikbaar voor inwoners en plannen daarvoor gaat gemeente samen met inwoners maken. Versteende pleinen zoals het Damsterplein worden vergroend. Dat is belangrijk tegen de hittestress en goed voor een prettig verblijf in de stad. En natuurlijk fantastisch voor planten en dieren.

De fractie van GroenLinks is blij met de ambitieuze plannen. Raadslid Hans Sietsma: ‘Investeren in meer groen is heel belangrijk voor planten en dieren, en net zo belangrijk voor mensen. Het ecologische netwerk wordt sluitend gemaakt. De hinder van hitte, wateroverlast en droogte wordt kleiner. Buiten spelen en bewegen wordt gestimuleerd. Mensen worden gezonder en blijer van groen in de buurt.’

Netwerk van groen

In de ecologische structuur van de oude gemeente Groningen zitten nog knelpunten. Plaatsen waar het netwerk nog niet compleet is, zodat planten en dieren moeite hebben zich te verplaatsen. Ook de verbinding met het buitengebied en de dorpen van de oude gemeenten Haren en Ten Boer is nog niet compleet. Die verbindingen gaan er komen. GroenLinks is erg blij dat de vering tussen het Kardingerbos bos en Meerstad er snel komt. Ook de verbinding tussen Meerstad en Haren staat in de plannen. Zo komt er komt een ecologisch belangrijk netwerk door de hele gemeente heen.

Groener beheer

GroenLinks juicht toe dat de gemeente ook het beheer van gazons en kleinere groene plekken meer wil richten op ecologische waarden. Hans Sietsma: ’Ecologische bermen, bijenlinten, bloemrijke gazons, ik word daar blij van. Ook is het erg belangrijk dat het onderhoud van houtwallen rondom Haren wordt voortgezet. Uiteraard gaat dit in overleg met inwoners.’

Elke dag een boom

Een mooi initiatief is ook om elke dag samen met inwoners of bedrijven een boom te planten op privé-grond. De gemeente stelt een boom beschikbaar, de inwoners een plek. Daarmee geeft het college uitvoering aan een motie van raadslid Martijn van der Glas, die ook onze inwoners de kans wil geven om hun eigen tuin te vergroenen.

Snel aan de slag

Het college wil snel aan de slag met het vergroenen. Chakor: “Dit jaar gaan we al een aantal projecten opstarten. Het Schouwburgplein en Damsterplein gaan we groener maken. We starten met de aanleg van een ecologische verbinding tussen het Kardingerbos en Meerstad en in het buitengebied van Haren herstellen we al houtwallen en hagen. Ook gaan we projecten dit jaar uitwerken zodat we ook na dit jaar kunnen doorgaan met het groener maken van onze gemeente.”

Start planuitwerking in 2020

Dit jaar nog start ook de planuitwerking van diverse ambitieuze vergroeningsplannen zowel voor de binnenstad als voor de buitengebieden zoals de herinrichting van de Grote Markt waar het planten van bomen onderdeel van is. Maar zo zijn er ook o.a. plannen voor een groenere Westerhaven, een groenere omgeving van de Ruskenveense plas; het vergroenen van de Stadsweg tussen Ten Boer en Groningen en het verhogen van de biodiversiteit; uitvoering van groenideeën van inwoners uit Selwerd. Maar ook is er aandacht voor diverse gebiedsvisies waaronder de westkant van de stad, met speciale aandacht voor groene ruimte en groene inrichting en een ontwerp voor de ontbrekende schakels in de 17e eeuwse groene diepenring;

Forse opgave

De vergroeningsopgave is fors en kan alleen slagen in samenwerking met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties en andere kennisinstellingen. De vergroening vindt niet alleen plaats in de openbare ruimte, maar juist ook in tuinen en op terreinen. Het groen mag nooit ver weg zijn. Bomen zorgen voor schaduw en koelte tijdens zeer warme dagen. De aanwezigheid van groen nodigt inwoners uit om naar buiten te gaan en te bewegen. Dat is goed voor de gezondheid. En we willen divers groen zoals bijenlinten en ecologische bermen. We vergroten daarmee de biodiversiteit en dit is hard nodig, zo creëren we een plek waar mensen, dieren en platen samenkomen’’ geeft wethouder Glimina Chakor aan. Het groenplan gaat niet alleen over het groen in de stad en dorpen, maar ook over het buitengebied van de gemeente.

Samenwerking met inwoners

Het groener maken doet het college niet alleen. De samenwerking met inwoners, ondernemers en andere maatschappelijke organisaties is belangrijk. Eén van de projecten die dit jaar is uitgevoerd is het groener maken van schoolpleinen van basisscholen. Vanwege de succesvolle aanpak wordt deze voortgezet. En de aanleg van geveltuintjes is zo succesvol dat het project ook in 2020 doorgaat. De afgelopen jaren zijn er al meer dan 400 geveltuintjes aangelegd. Alle andere projecten gaat het college bundelen in een groenuitvoeringsplan.