Mensen die afwijken van de traditionele gendernorm krijgen nog dagelijks te maken met uitsluiting, discriminatie en geweld. Zo blijkt uit onderzoek dat mensen buiten onze gendernorm wel zeven keer zo vaak bedreigt en mishandeld worden. “Terwijl wij een gemeente voor ogen hebben waarin iedereen zich veilig, gezien en gewaardeerd voelt en vanuit die gelijkwaardigheid mee kan doen in de samenleving” zegt PvdA raadslid Els van der Weele. “Daar moeten we dan ook echt voor gaan staan.”

Te weinig zichtbaarheid

Transgender en non-binaire personen zijn veelal een onzichtbare bevolkingsgroep in onze maatschappij. Dat maakt hun belevingswereld, talenten en problemen voor veel mensen nog steeds onbekend. Daarom is het goed als de gemeente hier meer bekendheid aan geeft. Raadslid Wesley Pechler (Partij van de Dieren) vult aan: “Onzichtbaarheid en discriminatie spelen een belangrijke rol in de mentale gezondheidsklachten die veel mensen met een andere genderidentiteit ondervinden. Zo erg dat Transgender en non-binaire personen wel vijf tot tien keer vaker een poging doen tot zelfmoord. Daar mag best meer aandacht voor komen in onze gemeente”.

Een tegengeluid

De fracties zijn al erg verheugd dat de landelijke Alliantie Gelijkspelen 4.0 in de gemeente Groningen aandacht geeft en streeft naar een inclusieve

sportcultuur waar discriminatie op basis van geaardheid en genderidentiteit geen rol meer speelt. “Een mooi begin” zegt GroenLinks raadslid Jeffry van Hoorn “toch willen wij juist dat de gemeente nog duidelijker van zich laat horen. Op dit moment zien we een internationale trend die de rechten van trans personen verder beperkt. Groningen moet juist daarom een tegengeluid laten horen”.

Trans personen mogen gezien worden

Door vragen te stellen aan het College hopen de partijen dat de Groningse politiek meer zichtbare steun biedt aan Transgender en non-binaire mensen. Zo vragen ze de transgender vlag ieder jaar gehesen kan worden op internationale Transgender Zichtbaarheidsdag. Ook vragen de fracties of het College bereid is meer ondersteuning te bieden op gebied van discriminatie en communicatie vanuit de gemeente.

Internationale Transgender Zichtbaarheidsdag

Op deze dag zetten PvdA, Partij voor de Dieren, GroenLinks en 100% Groningen alvast de eerste stap en kleuren de logo’s van de partijen in de kleuren van de Trans-vlag. Fractiemedewerker Wendy Medendorp (100% Groningen): “Een bescheiden gebaar om te laten zien dat wij als partijen emancipatie en acceptatie vooropstellen. Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in onze gemeente en dat iedereen de ruimte moet krijgen om zijn of haar talenten te ontplooien. In Den Haag en Amsterdam wappert de Trans vlag al. Nu nog in Groningen”.