Vanwege de huidige energieprijzen én vanwege de klimaatcrisis is het belangrijk om je huis te verduurzamen. Een grondige verduurzaming kost echter wel veel geld. GroenLinks komt op voor degenen die zelf niet het geld hebben om hun eigen huis te verduurzamen en die niet in aanmerking komen voor andere subsidiepotjes. Zij krijgen toegang tot een nieuw opgericht energietransitiefonds. Raadslid Ceciel Nieuwenhout: “Dit fonds verbindt groen en rood; de opbrengsten van de energietransitie komen ten goede aan de inwoners. We zijn als gemeente daarmee een sterke schouder en achtervang voor degenen voor wie het anders niet bereikbaar is om het huis te verduurzamen.”

Energietransitiefonds, hoe werkt dat?

Inwoners die niet zelf het geld hebben om hun eigen huis te verduurzamen kunnen een lening krijgen om verduurzamingsmaatregelen te nemen. Omdat de gemeente dit geld zelf beheert kunnen we zelf de voorwaarden bepalen en maatwerk bieden naar veel verschillende situaties. Zo kan je als je je hele huis in een keer verduurzamen met een stimuleringslening, kan een oudere gebruik maken van een verzilverlening waarbij het bedrag wordt terugbetaald bij verkoop of overlijden, en is er een maatwerklening voor mensen die niet in aanmerking komen voor de andere leningen of voor wanneer je bijvoorbeeld eerst asbest moet weghalen voordat je het dak kan isoleren. De maatwerklening kent gunstige voorwaarden: als het niet lukt om terug te betalen dan wordt daar rekening mee gehouden, en na 30 jaar kan het bedrag worden kwijtgescholden als het dan nog niet is gelukt om terug te betalen. 

Hoe kunnen mensen meer te weten komen over deze mogelijkheden?

In de gemeente zijn tientallen energiecoaches en daarnaast een aantal energieadviseurs actief. Die volgen een wijkgerichte aanpak, maar als je in contact wil komen kan dat via het energieloket. Stap één is om samen met een energieadviseur te bepalen welke maatregelen nuttig zijn voor je huis, en op welke manier je dat het best kunt betalen - met eigen spaargeld of door je huidige hypotheek op te hogen. Als er geen andere manieren zijn om het te financieren, dan komt het energietransitiefonds in beeld, en kan je samen met de energieadviseur kijken of een lening vanuit het fonds goed zou passen.

  • Hou je van schema’s? Hier is een schematische weergave van de aanpak.

Waar komt het geld vandaan?

De gemeenteraad heeft het fonds opgericht en de eerste twee miljoen euro beschikbaar gesteld zodat het fonds van start kan gaan. Daarnaast is er een subsidie vanuit het Volkshuisvestingsfonds. Maar het allerbelangrijkst is dat de opbrengsten van energieprojecten van de gemeente, zoals het grote zonnepark bij Meerstad Noord, ook in dit fonds terechtkomen. Het geld dat in Groningen verdiend wordt aan de energietransitie blijft zo in de gemeenschap en wordt weer geherinvesteerd daar waar het het meest nodig is. 

Met het geld in het fonds leent de gemeente extra geld bij banken. De gemeente kan lenen tegen een heel lage rente, en hoeft dus ook geen hoge rente door te berekenen aan de inwoners. Er is dus een flinke som geld beschikbaar.

Wat doet GroenLinks in de gemeenteraad?

Dit voorstel is voorbereid door GroenLinks-wethouder Philip Broeksma. In de gemeenteraad hebben we de kans om het nog verder aan te vullen of te veranderen. Ceciel Nieuwenhout strijdt ervoor om het fonds écht als vangnet te kunnen gebruiken. Ze zal daarvoor twee amendementen indienen, één om te zorgen dat de maatwerklening ook beschikbaar is als je buurt op het moment dat het nodig is niet in een buurtgerichte aanpak zit, en één om te zorgen dat ook de honderden woonschepen die de gemeente rijk is, van het fonds gebruik kunnen maken. Woonschepeneigenaren vallen immers vaker buiten verduurzamingsregelingen, terwijl zij ook behoefte hebben aan financiering voor verduurzaming. Op 28 september stemt de gemeenteraad over deze voorstellen.

Ceciel legt het fonds in het kort uit Afspelen op YouTube