Wij hebben enorm veel support gekregen vanuit de fractie, de wethouders, de klankbordgroep en de leden Niet alleen kregen we veel steun en vertrouwen, er is vooral ook inhoudelijk meegedacht GroenLinksers kwamen met veel goede ideeën en suggesties Het is dan ook zover, we mogen het resultaat laten zien!

Een resultaat waar wij enorm trots op zijn. Vooraf gaven we al aan dat het voor ons belangrijk was om een links en groen verhaal neer te kunnen zetten de komende vier jaar. En dat is gelukt. Er ligt een prachtig akkoord waarmee we verder kunnen werken aan een Groningen voor iedereen.

Wat deze coalitie met elkaar gemeen heeft is de overtuiging dat we een sterke overheid nodig hebben om de crises waar we voor staan eerlijk en effectief aan te pakken. De afgelopen jaren hebben we gezien wat er gebeurt als de overheid zich terugtrekt. De problemen die we op te lossen hebben vragen een overheid die het stuur stevig in handen neemt en anders durft te besturen. Dat doen we met deze coalitie op alle grote onderwerpen.

Een eerlijke bestrijding van de klimaatcrisis is daarbij topprioriteit. We blijven inzetten op een CO2 Neutraal 2035 omdat de klimaatcrisis ons voortbestaan bedreigd. We moeten tempo maken, maar kiezen ervoor om dat te doen op een manier waarin iedereen mee kan komen. We richten een publiek energiebedrijf op engaan fors inzetten op energie besparen en isoleren. En we wekken schone energie op. De opbrengsten daarvan gebruiken we om maatregelen te betalen zodat ook mensen kunnen meeprofiteren voor wie dat niet vanzelfsprekend is.. Warmtenet breiden we uit en we werken verder aan schone mobiliteit. Iedereen kan mee doen, en iedereen profiteert.

Groningen gaat de komende jaren hard groeien. We doen dat met respect voor wat er al is en groeien groen. We leven niet alleen als mensen met elkaar in deze gemeente, maar ook met dieren en natuur. We herbezinnen ons op de relatie met natuur en dieren en investeren fors in natuur, groen en biodiversiteit. Het beheer van de openbare ruimte gaan we ombuigen naar ecologisch beheer en het niveau van beheer in de Noordelijke Wijken gaat omhoog.

Bestaanszekerheid zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn, dit is dan ook een belangrijk doel. Om dat te bereiken gaan we ongelijk investeren. We gaan de individuele inkomenstoeslag eerder toe kennen, na twee jaar in plaats van na vijf jaar. De kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing gaat voor de laagste inkomens naar twee in plaats van drie jaar.

We gaan een pauzeknop voor schulden introduceren. Het aantal basisbanen gaan we de komende jaren verhogen en we gaan investeren in extra sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen.

De wijkvernieuwing zetten we door een breiden we de komende jaren uit van de huidige wijken: Wijert, Beijum, Indische Buurt/De Hoogte en Selwerd naar de extra wijken: Vinkhuizen, Paddepoel, de Oosterparkwijk en Lewenborg.

Een actieve overheid is ook een overheid die nabij is. Die aanwezig is in de wijken en dorpen. Een overheid die groot denkt en klein doet. We hebben met elkaar gesproken over hoe dat te doen,we hebben met experts gesproken over hoe dat te doen. En natuurlijk, we hebben met inwoners gesproken over hoe dat te doen. Het betekent dat we verder investeren in gebiedsgericht werken, in wijk- en dorpswethouders. We investeren verder in het aanwezig zijn in de leefomgeving van mensen. In luisteren, in duidelijk zijn en in samen werken aan Groningen. We hebben DE oplossing voor hoe dit te doen nog niet gevonden. Maar we verplichten onszelf aan het zoeken naar een goede manier om dat met elkaar te doen.

Het moge duidelijk zijn. Wij zijn trots en erg blij dat we het nu ook aan jullie mogen laten lezen! Lees het hele akkoord hier. Binnenkort volgt de uitnodiging voor de ALV. We hopen jullie daar te zien. Vragen en opmerkingen kunnen jullie ook via de mail naar ons sturen.