Mirjam Wijnja

Begroting 2020: kunst- en vliegwerk

Het gemeentebestuur is er in geslaagd een sluitende begroting door de raad te loodsen, maar daar kwam het nodige kunst- en vliegwerk aan te pas. Op de 200 miljoen beïnvloedbare uitgaven moest meer dan 35 miljoen worden bezuinigd en dat gaat niet zonder pijn. Wel is zo goed mogelijk geprobeerd om daarbij de mensen die het toch al moeilijk hebben te ontzien.

GroenLinks fractievoorzitter Mirjam Wijnja wees er op dat de tekorten vooral een gevolg zijn van het feit dat de gemeente onvoldoende geld krijgt voor de taken die zij van het rijk moet uitvoeren. De zorg, met name de jeugdzorg, en de uitkeringen vergen vele miljoenen meer dan het rijk beschikbaar stelt. Niettemin wist Jasper Been, financieel specialist van de fractie, nog wat lucht te vinden in de begroting, waardoor de scherpste randjes er afgeslepen konden worden. Zo is alsnog geld geregeld om minima in staat te stellen met de energietransitie mee te doen en is ook de schaapskudde voor Groningen behouden.