Bedrijfsleven vindt geld voor Eelde 'niet opportuun'

De gemeenteraad gaf het college in haar laatste vergadering van het jaar fiat om het investeringsscenario voor Eelde verder uit te werken. Namens GroenLinks betoogde raadslid Glimina Chakor dat de benodigde 46 miljoen weggegooid geld is: “Eelde heeft nog nooit zwarte cijfers geschreven en we weten dat zelfs 46 miljoen het tij niet zal keren. Wat is er voor nodig om deze raad haar roze bril af te laten zetten?”

Een aantal partijen wil alleen investeren in Eelde als het bedrijfsleven substantieel bijdraagt. Chakor hoonde dat die bijdrage vooralsnog alleen uit woorden bestaat. "Een directe geldelijke bijdrage vanuit het bedrijfsleven ter vermindering van de overheidsbijdrage aan het vliegveld is niet opportuun", schrijven de ondernemers in een brief aan de aandeelhouders. De gemeente Tynaarlo trok mede om die reden eerder deze week haar steun aan het vliegveld in.

Diepenring
Met grote meerderheid verzocht de raad het college om met een voorstel te komen voor het opheffen van parkeerplaatsen aan de diepenring. GroenLinks raadslid Petra Brouwer benadrukte dat de diepenring haar partij al jaren aan het hart ligt. Ze verwees naar een voorstel van GroenLinks uit 1998 dat hetzelfde doel had. “Helaas is het nooit zover gekomen om van de diepenring een echte parel te maken”, aldus Brouwer.

Bed, bad, brood
In een bevlogen toespraak onderstreepte wethouder Ton Schroor de noodzaak om aan vreemdelingen die overal tussen wal en schip vallen opvang te bieden. GroenLinks raadslid Femke Folkerts noemde het ‘onze humanitaire plicht’. Onlangs besloot het rijk de financiering van deze opvang stop te zetten, omdat er geen overeenstemming bereikt kon worden met de gemeenten. De stad gaat de kosten van de opvang nu voorlopig zelf dragen.