Huiselijk geweld wordt laat gesignaleerd. Gemiddeld pas na 72(!) geweldsincidenten. Elke acht dagen wordt er in Nederland een vrouw gedood, in het merendeel door haar (ex-)partner. In 2020 heeft de Nationaal Rapporteur geconstateerd dat 1 op 3 kinderen in Nederland een fysieke vorm van seksueel geweld heeft meegemaakt. Naar schatting overleiden ieder jaar 50 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling. 

Op basis van landelijke getallen zouden in onze gemeente 1029 kinderen onder de 16 slachtoffer zijn. In 2022 heeft Veilig Thuis over 1.366 unieke ‘Groningse’ casussen een melding ontvangen. 

Huiselijk geweld leidt niet alleen tot persoonlijk leed, maar ook tot een lager schooladvies, schooluitval, een slechtere gezondheid en eerder overlijden dan kinderen die veilig opgroeien. Kortom, het draagt bij aan kansenongelijkheid. 

Om die reden zijn we blij dat onze wethouder Manouska Molema/ het college de komende jaren in totaal € 2,75 miljoen gaat investeren om huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld tegen vrouwen tegen te gaan. Dat bedrag gaat naar:

  • Beter signaleren - In Groningen moet iedereen weten dat geweld in geen enkele relatie thuishoort. Fases naar femicide volgen vaak een vast patroon, professionals worden beter geschoold zodat ze deze signalen eerder herkennen.
  • Hulpverleners sneller in het gezin - Snel hulp achter de voordeur, want in tijden van crisis is de kans op een doorbraak het grootst;
  • Gebruik maken van de ervaring van slachtoffers - Ervaringsdeskundigen weten welke hulp werkt en kunnen het geweld bespreekbaar maken 
  • Langere betrokkenheid van hulpverleners bij een gezin - Nazorg werkt als preventie - We ondersteunen bij alle gezinnen zo lang als nodig is om terugval te voorkomen.