Aanpak scooteroverlast flinke stap verder

Op voorstel van liefst zeven partijen waaronder GroenLinks heeft de gemeenteraad een volgende stap gezet in de terugdringing van scooteroverlast. De raad wil minder scooters op drukke fietsroutes en in voetgangersgebieden. Er komt onderzoek naar de mogelijkheden om vervuilende scooters uit de binnenstad te weren en ook zal gekeken worden of snorscooters en -brommers van het fietspad geweerd kunnen worden.

Eind november organiseerde de gemeenteraad een expertmeeting over scooteroverlast, met name over de schadelijk uitstoot en de onveiligheid in het verkeer. Experts van ondermeer GGD, Fietsersbond en de gemeente Amsterdam lieten hun licht schijnen over de problemen met scooters en wat gedaan kan worden om de overlast terug te dringen. In het nu door de raad aangenomen voorstel wordt terugdringing van scooteroverlast een flinke stap verder gebracht. Wat GroenLinks betreft gaan scooters naar de rijbaan en uit de binnenstad.

GroenLinks is in Groningen al geruime tijd bezig met voorstellen om de problemen die scooters veroorzaken terug te dringen. In 2014 kwam het GroenLinks-raadslid Kris van der Veen samen met PvdA-er Jan Spakman met het initiatiefvoorstel ‘De Eerlijke Brommer’ met tal van manieren om het vraagstuk te lijf te gaan. Later werd samen met D66 gepleit voor een milieuzone in Groningen en agendeerden D66, GroenLinks en PvdA al eerder in 2017 de scootervrije fietspaden naar aanleiding van onderzoek van de GGD over de gevolgen van fijnstofuitstoot van scooters en snorfietsen voor fietsers op het fietspad. Sinds deze maand hebben gemeentes van de Tweede Kamer meer mogelijkheden gekregen om scooteroverlast aan te pakken.