10 vragen over bomenkap beantwoord

Hoe kan het dat er bomen worden gekapt in een gemeente waar GroenLinks de grootste partij is? Als je deze vraag wel eens hebt gesteld ben je zeker niet de enige. De kap van bomen trekt veel aandacht en daarbij komen ook veel terechte vragen en zorgen. Daarom willen we meer duidelijkheid scheppen over ons beleid over bomen en groen in de gemeente Groningen.

1. Waarom worden er zoveel bomen gekapt in Groningen?

We willen graag voorop stellen dat er, vergeleken met de rest van Nederland, in Groningen vrij weinig bomen gekapt worden. Een veel voorkomende reden waarom bomen gekapt worden is wanneer ze ziek zijn. Zo hadden we een tijdje terug te maken met de Essentaksterfte. Hierdoor werden veel bomen zo zwak dat ze op mensen of gebouwen konden vallen. 

Daarnaast zijn we in Groningen een nodige inhaalslag aan het maken in de bouw. Het kan inderdaad voorkomen dat er bomen gekapt moeten worden bij nieuwbouwprojecten. Ontwikkelaars moeten daar dan wel voor betalen aan het compensatiefonds. Uit dit fonds worden later weer bomen betaald voor op een andere plaats.

2. Waarom worden gezonde bomen gekapt als wegdek of riolering wordt vervangen?

In het verleden zijn bomen vaak geplant bovenop leidingen of rioleringen. Of met een veel te kleine groeiplek in de grond. Als het riool wordt vervangen zijn de bomen vaak niet te redden. Als een weg wordt gerenoveerd is het vaak beter om nieuwe bomen te planten en die meteen een groter plantgat in de bodem te geven. De gemeente let tegenwoordig veel meer op groeikansen voor een boom dan vroeger. 

3. Komen er ook bomen bij?

Jazeker! En daar is ook zeker een flink budget voor. Hierdoor zetten we niet alleen maar simpele sprietjes neer, maar planten we als dat kan ook prachtige groene giganten. In principe moet elke gekapte boom herplant worden. Als dat niet kan dan geldt bij grote bouwprojecten dat je een fors bedrag in het compensatiefonds moet storten. 

4. Wie besluit welke bomen gekapt worden?

Het kapbeleid is een gedetailleerd stelsel van regels over wat je wel en niet mag kappen, en onder welke voorwaarden. De basisregel is dat je een vergunning nodig hebt voor bomen en aanplantingen van enige omvang. De gemeente maakt dan een afweging tussen het ecologische belang van de bomen en bijvoorbeeld overlast, de veiligheid of een groot bouwproject.

5. Kijken we alleen naar bomen?

We kijken vooral naar de ecologische waarde. Van een boom, van een bosje, van een poel, een bloemenweide. Natuurlijk kijken we ook  buiten de gebieden waar gebouwd wordt.. In Meerstad komt in de toekomst een park met wel duizend bomen. Behalve van waarde voor de ecologie van het gebied is het park ook van belang voor recreatie van de inwoners van Meerstad.

6. Wat vindt GroenLinks van het huidige kapbeleid?

De gemeenteraad heeft het kapbeleid onderzocht. Hieruit blijkt dat de regels netjes worden gevolgd, maar er te weinig ruimte is voor een echte afweging van belangen. Verder blijkt dat het in een oude, dichtbebouwde stad lastig is om bomen te sparen als je iets wilt bouwen. Hierdoor ontstaat  vaak ophef en de communicatie van de gemeente hierin naar de bewoners is slecht. Dat moet beter. Wij willen dat inwoners makkelijker informatie kunnen vinden over welke boom om welke reden gekapt wordt.

7. Hoe kan het beter?

Behalve ziekte zijn bouwprojecten het grootste probleem. Daarom moet het belang van groen structureel vanaf het begin worden meegenomen in bouwprojecten. Nu gebeurt dat vaak pas als een plan al bijna af is. De vraag “kunnen we er omheen bouwen” wordt veel te weinig gesteld.

Onze fractie heeft dit punt in het afgelopen jaar telkens naar voren gebracht. Inmiddels lijkt een meerderheid in de raad aan onze kant te staan. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee. Dat is  een flinke verandering bij de voorbereiding van bouwprojecten, planning van wegonderhoud, rioolvervanging, etc.

8. Hoe worden burgers hierbij betrokken?

Inwoners moeten de kans krijgen vooraf mee te denken en actief op de hoogte worden gesteld als er ergens wordt gekapt of een bouwproject staat gepland. Ook over wat er met het aanwezige groen moet gebeuren. 

9. Over burgers gesproken: wat vinden jullie van de kritiek op het kapbeleid?

We vinden het terecht dat inwoners zich zorgen maken over het groen in de gemeente Groningen. Helaas zien we ook heel veel misinformatie over de bomenkap. Zo duikt regelmatig de verdenking op dat er bomen worden gekapt om biomassa te oogsten. Dat is nooit een reden om een boom te kappen. Dat is jammer, want zoiets schetst een erg scheef beeld van wat er allemaal gedaan wordt om Groningen een veel groenere gemeente te maken.

10. Wat gaan jullie nog meer doen om de gemeente groener te maken?

De gemeente werkt aan een zogenaamd Groenplan. Dat gaat onder andere over het uitbreiden en het onderhouden van de groene openbare ruimte, zoals parken, plantsoenen, bomenlanen en hopelijk ook het groene buitengebied. Wij zetten in op versterking van het ecologisch beheer van ons groen: meer inheemse struiken, meer beheer dat gericht is op vergroten van de biodiversiteit, meer bijenlinten, meer bloeiende weiden, minder gebieden waar elke drie weken de grasmaaier overheen gaat.

Waar kan ik terecht met meer vragen?

Bomen en groenvoorziening in het algemeen is een heel breed thema. We snappen dat je soms door al die bomen het bos niet meer ziet. Als je vragen hebt kan je die altijd stellen door te mailen naar fractie@groenlinksgroningen.nl.