Aanspreekpunt voor:

Helpman, Coendersborg, Villabuurt 

Van aktivist tot ambtenaar

Jan (1953), geboren in Friesland, getogen in Den Haag, groeit politiek op in de jaren zeventig, als hij gaat studeren in Groningen. Kraakbeweging en derde wereld beweging, PSP en het destijds activistische Vera, bepalen grotendeels zijn linkse drive evenals zijn afkomst uit een klassiek PvdA-gezin. Tegelijkertijd actief in de muziek, zijn tweede leven. Twee studerende dochters; (beleids-)ambtenaar in diverse functies sinds 1997 bij de gemeenten Groningen en Ten Boer. Eerste gekozen voorzitter van de afdeling GroenLinks Groningen(-stad). Jarenlang voorzitter van de ondernemingsraad van de gemeente. Penningmeester van het Groninger Mozart Ensemble. Sinds begin 2019 gepensioneerd en raadslid voor GroenLinks Groningen. Adviseur en coach van bestuurders, mediator en (dag)voorzitter in diverse situaties.

Hier staat Jan voor

Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit zijn centrale begrippen die Jan heeft vastgehouden. Solidariteit niet alleen met hen die minder kansen hebben, maar ook de toekomstige generaties. Groene politiek is geen willekeurig standpunt, maar onvermijdelijk. Ook daarbij gaat het om een rechtvaardige invulling. Armoede is een wezenlijk vraagstuk in onze gemeente: hoe zorgen we ervoor dat ook deze groep kan participeren in b.v. de energietransitie? In zijn raadsperiode hield Jan zich vooral bezig met zorg, opvang van kwetsbare inwoners, gemeentelijke organisatie (waaronder schoonmakers weer in dienst met een fatsoenlijk contract) en de laatste tijd met de noodzaak om als gemeente de snelst groeiende groep van ouderen te voorzien van alternatieve huisvesting en waar nodig de zorg in de eigen omgeving. Tweedeling is geen abstract begrip maar gaat over concrete mensen. Een ongedeelde gemeente heeft behoefte aan een linkse koers!

Wetenswaardigheden

Jan zit zomers zoveel mogelijk op het water om te zeilen. Speelt klarinet bij 4 ensembles en slaat de maat bij twee kleine koortjes. Luiert overigens graag bij Engelse en Scandinavische detectives of La Casa de Papel. Kookt graag. Heeft zijn oude diesel gelukkig de deur uitgedaan en vervangen door een E-bike.