Nieuws

Initiatiefvoorstel open software

In de huidige gemeentelijke organisatie is het gebruik van software niet meer weg te denken. Op de begroting vormt software een steeds grotere kostenpost. Recentelijk is gebleken dat het gebruik van software ook problemen met zich mee brengt. Denk bijvoorbeeld aan de gedwongen vernieuwing van de software voor de sociale dienst, SZW+ en de software voor de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Deze twee grote systemen moesten vervangen worden, waarbij het stoppen van de ondersteuning van de leverancier een belangrijke (zo niet de belangrijkste) reden waren om tot vernieuwing over te gaan. De gemeente blijkt voor deze cruciale bedrijfssoftware sterk afhankelijk te zijn van de leveranciers. Daarnaast zijn door Microsoft verhogingen van licentieprijzen afgekondigd die de kosten verder laten stijgen.

Lees verder

Initiatiefvoorstel aankoop aandelen Oikocredit

Door de verwerping van het initiatiefvoorstel burgerinitiatief, dreigt een al voorbereid burgerinitiatiefvoorstel te sneuvelen. De fracties van GroenLinks, PvdA, D66 en SP willen het niet zover laten komen. Vandaar dat zij het initiatief van 261 stadjers en 20 organisaties overnemen en indienen als initiatiefvoorstel. Het voorstel betreft de aankoop van de gemeente Groningen van 50 certificaten Oikocredit.

Lees verder

Pagina's