Zet investeringen vliegveld Eelde on hold

GroenLinks is bezorgd over de bijdrage van 6 miljoen euro die de gemeente aan Groningen Airport Eelde (GAE) wil doneren. Dit naar aanleiding van de berichtgeving over luchtvaartmaatschappij Nordica, die het contract met vliegveld Eelde heeft verbroken. Nu de hub-verbindingen met Kopenhagen en München lijken te verdwijnen, staat de volledige groeistrategie van GAE tot internationale toegangspoort van het Noorden op de tocht.

Het management van het Routeontwikkelingsfonds (dat door aandeelhouders met 10 miljoen euro is gevuld) heeft inmiddels aangegeven te twijfelen of de huidige koers van de directie en Raad van Commissarissen van GAE, voor het continueren van de routes naar München en Kopenhagen, realistisch is.

Het Groningse provinciebestuur heeft inmiddels aangegeven dat door de gezamenlijke aandeelhouders gekeken wordt of toegezegde investeringen in Groningen Airport Eelde on-hold gezet kunnen worden.

Fractievoorzitter Glimina Chakor: ‘In 2016 hebben de gezamenlijke aandeelhouders besloten om Vliegveld Eelde te ontwikkelen tot internationale toegangspoort van Noord-Nederland. Hub-verbindingen met Kopenhagen en München zijn een essentieel onderdeel van deze strategie, maar nu blijkt dat deze strategie óók niet werkt. Voor ons is inmiddels duidelijk dat dit vliegveld nooit op eigen benen zal staan. We vinden dat er serieus gekeken moet worden naar de reeds toegezegde investeringen.’

In 2016 besloot de gemeenteraad van Groningen om 6 miljoen euro te investeren in het vliegveld, in de hoop dat het vliegveld daardoor concurrerend zou worden. GroenLinks stemde tegen het voorstel en betreurde het dat er wederom geld werd geïnvesteerd in het Vliegveld. Wel was GroenLinks trots op het groencompensatiepakket van 5,5 miljoen voor duurzame, nieuwe mobiliteit en een bedrag van 3,6 miljoen voor groen en klimaatadaptatie, wat de subsidiëring van vervuilende en milieubelastende mobiliteit moet compenseren. De fractie van GroenLinks heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W.