De wijkvernieuwing in Selwerd is best een complex gebeuren. Denk niet: rijtje oude woningen slopen, rijtje yuppen-huizen erin. Zo ging het vroeger misschien, maar hier niet. Buurt voor buurt, straat voor straat praten medewerkers van de gemeente en woningcorporaties met omwonenden. Over woonwensen. Over de inrichting van de straat. Over verduurzaming van huizen. Over alles dat ze nodig hebben om gelukkiger te worden. Over sociale problemen, over overlast, over speelplekken, over ontmoetingsplaatsen. En ja: ook over parkeren. Soms. Omdat je je karretje nog wel graag binnen loopafstand wilt parkeren. Omdat al dat blik in de straat spelen en verblijven in de weg staat. 

En dwars daar doorheen loopt 'Warmtestad': het energiebedrijf van de gemeente dat duurzaam opgewekte warmte gaat leveren aan honderden huizen in Selwerd. De warmte komt van de koeling van een groot datacenter op Zernike. Het vereist dat er straten opgebroken worden en buizen gelegd. En het is verstandig om dan meteen ook te kijken of je huis minder energie nodig heeft als je beter isoleert, of in elk geval kieren dichtmaakt, folie achter je radiatoren plakt, ramen vervangt, de luchtverversing aanpakt. 

selwerd_1
selwerd_2

Als de straat dan toch opengaat, dan kunnen we meteen ook kijken of de inrichting van de straat anders kan: minder blik, meer ruimte voor voetgangers, voor fietsers, voor groen. In overleg met inwoners, die zich natuurlijk tegelijk afvragen wat dit alles betekent voor hun energierekening, hun voortuin, hun vertrouwde straat. er zijn dus ongelooflijk vele partijen bij betrokken, van de gemeente, van warmtestad, van het waterbedrijf dat de leidingen legt, van aannemers, van woningcorporaties, van het wijkplatform, van Grunneger Power, van Enexis, van zorginstellingen, de buurtvereniging, het wijkbedrijf,  en dan vergeet ik er nog een paar. die partijen werken intensief met elkaar samen onder naam 'Sunny Selwerd'

Onlangs was er officieel 'startmoment'. Beetje vreemde naam voor een project dat al een tijdje loopt, maar het bijzondere was dat Warmtestad nu echt de wijk inkomt: de leiding tussen Zernike en Selwerd is nagenoeg klaar en ook de plannen voor de herinrichting van de Mispellaan zijn klaar. Minder auto's, meer groen, meer ruimte om buiten te zijn. Het werd gevierd met toespraken van Philip Broeksma en Roeland van de Schaaf, wethouders voor respectievelijk de energietransitie (GroenLinks) en de wijkvernieuwing (PvdA). Er was een alcoholvrije borrel, muziek en een ideeënbus voor nieuwe ideeën voor de herinrichting van Selwerd. De eerste ideeën waren: meer groen!