Mattias en Glimina

Wethouder Mattias Gijsbertsen gaat voor tweede termijn

Wethouder Mattias Gijsbertsen is beschikbaar voor een tweede termijn als wethouder voor GroenLinks Groningen.

Lijsttrekker Glimina Chakor: “Ik ben blij dat Mattias wethouder wil blijven. Hij heeft de afgelopen jaren als wethouder veel voor elkaar gebokst. Meer vertrouwen en maatwerk voor bijstandsgerechtigden bijvoorbeeld, onder andere door het bijstandsexperiment Bijstand op maat. En vorige week nog werd Groningen de eerste gemeente met rookvrije zones rond ziekenhuizen en scholen. We voeren campagne voor een mooie uitslag bij de raadsverkiezingen in november; hopelijk maakt die uitslag het mogelijk dat Mattias ook daarna aan de slag kan blijven.”

Wethouder Mattias Gijsbertsen: “Ik heb de afgelopen jaren veel mooie dingen in beweging kunnen zetten. Bijvoorbeeld als het gaat om de aanpak van armoede, verbetering van de gezondheid en de overgang naar groene energie. Grote veranderingen hebben een lange adem nodig; ik zou mijn werk in de gemeente daarom graag nog een periode voortzetten.”

Mattias Gijsbertsen (33) is sinds 2014 wethouder namens GroenLinks. Hij heeft onder andere de portefeuilles Duurzaamheid, Sociale Zaken, Jeugd en Volksgezondheid. Van 2006 tot 2014 was hij gemeenteraadslid.