Glimina heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een betrokken en gedreven volksvertegenwoordiger en bestuurder. Als fractievoorzitter voor GroenLinks was ze nauw betrokken bij de realisatie van het groencompensatiepakket Eelde. Toen een investering van 6 miljoen euro in Groningen Airport Eelde onafwendbaar bleek, werden er miljoenen vrijgemaakt voor groen en klimaatadaptatie. Afdelingsvoorzitter Arjan Helmantel: “Glimina toonde zich een sterke onderhandelaar die een belangrijk resultaat wist te bereiken voor extra investeringen in groen en duurzame mobiliteit.

Bij de herindelingsverkiezingen in 2018 behaalde GroenLinks onder leiding van Glimina een historische overwinning. GroenLinks ging van 4 naar 11 zetels en werd voor het eerst de grootste partij in Groningen. Glimina: “ik kijk met ontzettend veel trots terug op wat we toen met zijn allen hebben bereikt en ik ben dankbaar dat we ook deze verkiezingen weer het vertrouwen hebben gekregen om door te gaan met veranderen.’’

Glimina is sindsdien wethouder in Groningen. Tot haar portefeuille behoren onder andere Stadsbeheer & Reiniging, Groen & Klimaatadaptatie, Circulaire economie & Duurzaamheid, inkoop, Evenementen en Integratie & Emancipatie, Toegankelijkheid en is ze wijkwethouder zuid. Fractievoorzitter Mirjam Wijnja: “De afgelopen jaren heeft Glimina zich met hart en ziel ingezet voor de publieke zaak. Voor meer, beter en bereikbaar groen in de hele gemeente. Ze was daarmee aanjager van een groene beweging binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. In de diversiteitsagenda 2.0 heeft ze belangrijke thema’s als de gedeelde geschiedenis en mensenrechten stevig neergezet. Zo werkte ze samen met organisaties, bedrijven en kennisinstellingen toe naar een inclusiever Groningen. We gaan als fractie graag verder met deze belangrijke onderwerpen.”

Na 8 jaar gemeentepolitiek is het voor Glimina tijd voor een volgend hoofdstuk. Een nieuwe uitdaging met een betere balans tussen werk en privé. “Ondanks Corona waarin ik het fysieke contact met mensen zo heb gemist, heb ik het wethouderschap met veel plezier vervuld en ik ben dankbaar dat ik mocht samenwerken met enthousiaste mensen waarmee ik de passie en liefde voor een gezond, groen en gelukkig Groningen deel.

Arjan: “We zijn Glimina heel dankbaar voor haar tomeloze inzet de afgelopen jaren. Als raadslid, fractievoorzitter, lijsttrekker en wethouder stond ze altijd paraat en heeft ze een grote bijdrage geleverd aan het groener, socialer en inclusiever maken van onze gemeente. Het is jammer dat we afscheid van haar moeten nemen, maar we begrijpen haar afweging voor een betere werk-privé-balans. We wensen haar en haar gezin alle goeds toe. En we weten zeker dat we haar terugzien op een mooie, andere plek waar ze haar idealen kan verwezenlijken. “

Glimina is blij dat GroenLinks in de laatste verkiezingen opnieuw de grootste is geworden en door kan gaan met het verder realiseren van onze visie. In die wetenschap gaat zij met een trots gevoel over alles wat gerealiseerd is, op zoek naar een nieuwe uitdaging. “Een plek waar ik mijn deskundigheid, betrokkenheid en positieve energie kan inzetten voor een duurzame, sociale en inclusieve toekomst.