Versoepeling coronamaatregelen voor fietsers

Er komt meer ruimte voor fietsers. De gemeente geeft daarmee mede gehoor aan de oproep die GroenLinks vorige week samen met de ChristenUnie en Partij voor de Dieren deed.

Vorige week concludeerde raadslid Benni Leemhuis in de gemeenteraad dat de maatregelen die het gemeentebestuur neemt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, uit balans leken te zijn. De maatregelen lieten veel te wensen over voor fietsers en inwoners van de binnenstad, merkte we op.

Vandaag maakt het college bekend dat de maatregelen, vooral voor fietsers, versoepeld worden. Hiermee gaat het college in op de oproep die Benni samen met de Partij voor de Dieren en ChristenUnie deed. Ook deden onder andere de Fietsersbond en ondernemers uit de Folkingestraat en de Oude Kijk in 't Jatstraat deze oproep.

De maatregelen waren gericht op een verwachtte drukte in de binnenstad. Het feit dat het rustig bleef rondom het stationsgebied wijst uit dat die drukte uitblijft; bijvoorbeeld doordat er veel minder OV-reizigers van het Hoofdstation komen, en omdat er toch nog steeds minder mensen dan normaal in het centrum zijn. Dit stelt het college in staat de maatregelen aan te passen. Ook de verschillende geluiden uit de gemeente speelde hier een belangrijke rol in.

Aanpassing van maatregelen

  1. Doorgaand fietsverkeer wordt weer toegestaan, behalve op marktdagen voor bepaalde straten. Op marktdagen is de Vismarkt-noord gestremd, dit is al de situatie sinds eind maart en komt voort uit een gewijzigde marktopstelling. In de Folkingestraat wordt doorfietsen weer toegestaan, behalve tijdens drukke momenten, te beginnen met vrijdag en zaterdag (12.00 tot 18.00 uur). Mocht het zo zijn dat ook andere dagen te druk blijken, dan kunnen we dit weer uitbreiden. Vanwege werkzaamheden voor het vervangen van de gele steentjes in de Folkingestraat (op verzoek van de ondernemers vervroegd), is deze straat wel deels beperkt doorgankelijk.
  2. Fietsparkeerverbod blijft gehandhaafd. In het gebied met het stallingsverbod mogen fietsen alleen worden geparkeerd in de daarvoor bestemde vakken en rekken, daarbuiten is het verboden om fietsen te stallen. De fietsstewards blijven hiervoor ingezet worden. Handhaving wordt ingezet op drukke plekken.
  3. De Trompbrug blijft open staan tijdens de brugbedientijden (09.30-15.30 uur), mensen kunnen er dan niet langs. Dit is voor de veiligheid van onze brugwachters. Daarbuiten is de brug gewoon te gebruiken.
  4. De Werkmanbrug gaat weer open voor fietsers, behalve tijdens spitstijden (7.30 tot 9.30 en 15.30 tot 18.30 uur) en op zaterdagmiddag (13.00 tot 18.00 uur).
  5. De terrasopstelling op het Zuiderdiep is verbeterd. We passen Shared Space toe op (een deel van) de fietspaden en ventwegen. Voetgangers en fietsers delen ruimte en houden rekening met elkaar. Met extra communicatie vragen we daar aandacht voor.
  6. We passen betere bebording toe en passen die aan op de nieuwe maatregelen.
  7. Voorzieningen bij de invalidentoiletten aan de Vismarkt en Grote Markt zijn verbeterd.
  8. Wachtrijen voor winkels in de Herestraat langs de gevels in plaats van de straat in, om ruimte te houden voor de loopstromen. Dit passen we toe in overleg met de GCC.
  9. Mochten bovenstaande aanpassingen te ruim zijn, en gezondheid en veiligheid van mensen in het geding komen, dan behouden we de mogelijkheid om dit weer terug te draaien.