Verslag: gesprek met Engbert Breuker, Jasper Been en Melissa van Hoorn

Donderdagavond 18 juni was er het tweede GroenLinks online-Gesprek over keuzes voor- en na Corona. Na Het Gesprek op 4 juni met Kees Vendrik, over vooral de mondiale en nationale aspecten van de corona crisis richtten we ons nu op de regio. Met gastsprekers Engbert Breuker – lid van het Break Out Team, Jasper Been – Raadslid en Melissa van Hoorn - Statenlid. Gespreksleider Hans Paul Klijnsma.

Zo'n dertig mensen bezochten wederom deze online bijeenkomst en luisterden vol aandacht naar de aanwezige sprekers. Om te beginnen Engbert Breuker die als sociaal ondernemer gedreven is in het grijpen van kansen om kwetsbare sectoren in de samenleving sterker te maken als mede kwetsbaren sterker te maken. Volgens Engbert delen we het leven in op 3 niveaus: op micro, meso en macro niveau, het dorp/de stad, de organisatie en de wereld. Hij stelt dat wij allemaal reële keuzes hebben als we op zoek gaan naar mogelijkheden tot verandering. Zelfs wereldvrede is haalbaar in 2025 wanneer je van onderaf de verbinding weet te leggen met het meso en macro niveau.

Op microniveau, zoals Engbert in zijn eigen dorp Den Andel met al zijn dorpsgenoten realiseerde kan je alles tot stand brengen wat er nodig is om de gemeenschap te zelfvoorzien: lokale voedselstromen, eigen energievoorziening, kunst& cultuur, hergebruik van afval, eigen boeren, eigen dorpshuis etc.

Op meso niveau ligt de kracht in samenwerking: voor de eigen plastic voorziening in Den Andel werd samenwerking gezocht met de wijk Selwerd en zo ontstaat al snel verbinding en dus verandering. Corona heeft een enorme kans laten zien, economie is voor het eerst in de geschiedenis ondergeschikt gemaakt aan gezondheid. Het is vreemd dat goede producten duur zijn en slechte producten goedkoop, we moeten daarom meer toe naar sociaal ondernemerschap. Niet de aardappelen invliegen terwijl we er hier bovenop zitten.

Op macroniveau zullen we toe moeten naar een intelligente break out, de vraag is of voor iedereen dezelfde regels nodig zijn of dat er regio’s gecreëerd kunnen worden met verschillende aanpak. Er zal een bottum up beweging op gang moeten worden gebracht die een economische transformatie kan bewerkstelligen. Hierbij hanteert Engbert drie uitgangspunten:

  1. Beweging van onderop
  2. Absoluut onvoorwaardelijk basisinkomen
  3. transformatie naar wat goed is goedkoop maken en wat slecht is duur maken.

Jasper

Jasper Been zet zich als raadslid in om in de Gemeente Groningen nu de juiste beslissingen te nemen waar deze crisis om vraagt. Met het miljoenentekort waar de Gemeente al jaren tegen aankijkt is er het risico dat er flink bezuinigd gaat worden. GroenLinks wil juist nu het tegenoverstelde doen en de buffers aanspreken door investeringen in de stad te doen en te zorgen voor mensen die financieel in de problemen zijn gekomen. Waar heb je anders buffers voor als je ze niet gebruikt als het zo nodig is als nu? We moeten alles op alles zetten om bedrijven en instellingen die dreigen om te vallen overeind te houden. Geld moet blijven circuleren in de lokale economie: dat wat lokaal wordt uitgegeven mag niet worden onttrokken aan lokale ondernemers. Thuisbezorgd heeft bv gouden tijden, maar met een zeer ruime afdracht door de lokale ondernemer verdwijnt een groot deel van de verdiensten naar het hoofdkantoor elders in de wereld. Ook investeert de Gemeente miljoenen in de openbare ruimte, waar vooral eigenaren van vastgoed van profiteren. Hier is beleidsverandering nodig. Daarom wil GL lokale initiatieven blijven ondersteunen met subsidie.

Melissa

Melissa van Hoorn voegt vanuit de Provincie toe dat ook hier gezocht wordt naar aansluiting bij de kansen die nu voorliggen. Uitgangspunt is dat net als de natuur, ook de economie meer gemaakt en gevormd kan worden. Er wordt stevig ingezet op circulaire economie en productie in de eigen omgeving. Het moment is er nu voor een ommezwaai en het stimuleren van de regio. Ook wordt er ingezet op een inclusief aannamebeleid bij bedrijven in diezelfde regio. Een veilig inkomen is nodig om de brede welvaart die de provincie voorstaat te bevorderen. Groningen als energieprovincie werkt hierin samen met het bedrijfsleven en kan lokale accenten leggen. Mensen moeten meerwaarde zien en effect van hun eigen gedrag.

In de discussie die ontstaat komen ook de zorg voor kinderen met achterstanden, onderschatting van de achterstand en armoede aan bod. Natuurlijk ligt hier een opdracht voor de politiek maar Engbert Breuker bepleit ook dat mensen vaak heel goed weten wat ze nodig hebben en mensen in de buurt actief kunnen meezoeken naar waar het fout gaat. Jasper Been meldt dat de Gemeente individuele initiatieven uit de samenleving zo mogelijk ondersteunt. Armoede is niet zomaar op te lossen maar zorgen voor meer eigen regie en de menselijke maat is van belang.

Engbert Breuker brengt het Basisinkomen in, vanuit gevoeligheid misschien beter bestaansminimum te noemen. Binnen GroenLinks staat genoemde basisinkomen nog ter discussie. Wellicht goed voor een volgend thema in de serie Het Gesprek. Na de vakantie hopelijk een vervolg op de start van een succesvolle serie Gesprekken over thema’s die ons aangaan.