Verkenning windenergie Westpoort en Roodehaan

Binnenkort start de gemeente Groningen, in samenwerking met Grunneger Power en de Milieufederatie, een onderzoek naar de mogelijkheden van windenergie bij Westpoort en Roodehaan. Een belangrijke schakel in de ontwikkeling naar een CO2-neutrale gemeente in 2035 volgens GroenLinks Wethouder Philip Broeksma van energietransitie. Broeksma: “Essentieel hierbij is dat we het goed regelen vóór en mét onze inwoners. Zij moeten kunnen meepraten, meedenken, en als de molens er komen, kunnen meeprofiteren.”

Aanpak
De drie onderzoekspartners hebben zich verenigd in het ‘Windplatform’ en gaan de komende tijd in gesprek met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden rondom de gebieden Westpoort en Roodehaan/Stainkoel’n. Doel van de verkenning is om in kaart te brengen wat de wensen en zorgen zijn vanuit de omgeving. Er worden de komende tijd gesprekken en inloopavonden georganiseerd, enquêtes gehouden en een klankbordgroep ingericht. Om dit proces zo goed en transparant mogelijk te faciliteren, wordt ook de technische haalbaarheid van windenergie onderzocht en vindt er gelijktijdig een financiële verkenning plaats. Ook het verkennen van effecten op waardevolle natuur- en landschapswaarden speelt een belangrijke rol in het traject.

Vervolg
Op basis van de uitkomsten van de verkenning wordt een advies uitgebracht aan de gemeenteraad. Naar verwachting besluit de gemeenteraad eind maart 2020 of en onder welke voorwaarden windenergie haalbaar is in de genoemde gebieden. Dit besluit moet vervolgens nog goedgekeurd worden door Provinciale Staten.

Bekijk hier de reportage van RTV Noord.
Meer informatie is te vinden op www.windplatformgroningen.nl