https://www.rtvnoord.nl/nieuws/186008/

Veiligheid voorop bij project geothermie

Bij het project geothermie heeft de veiligheid van het begin af aan voorop gestaan. Daarom is voortdurend aandacht besteed aan de risicobeheersing van het project. Dat maakte GroenLinks wethouder Mattias Gijsbertsen namens het stadsbestuur afgelopen woensdag duidelijk in het actualiteitendebat over de kwestie.

Toen WarmteStad in mei signalen kreeg van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over mogelijke zorgen is geprobeerd hierover meer duidelijkheid te krijgen en een afspraak te maken. Dat lukte pas op 28 augustus. Daarna heeft een groot aantal vervolgcontacten plaatsgevonden. Het pakket stukken dat de toezichthouder de afgelopen week openbaar maakte betrof interne correspondentie die grotendeels onbekend was bij de gemeente.

Gedurende het hele proces is het SodM gesprekspartner geweest en waren er geen signalen van onoverkomelijke risico's. Niettemin legde het stadsbestuur het project meteen stil, nadat SodM in het rapport 'De Staat van de Sector' de risico's van geothermie in gaswinningsgebied expliciet benoemde. Dat was nog voor het zomerreces. De raad is daarbij steeds van de ontwikkelingen op de hoogte gesteld.

Het is bijzonder zuur dat vanwege het door de gaswinning ontstane veiligheidsrisico een belangrijke alternatieve duurzame energiebron als aardwarmte nu op losse schroeven is komen te staan.