Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen woensdag zijn er veel GroenLinks-moties aangenomen met betrekking tot wonen en huren. Daar zijn we erg trots op, dus lichten we graag vier belangrijke moties voor je toe.

“Wooncoöperatie? Ik weet hoe dat moet!”

Er is een groeiende behoefte aan het wonen in wooncoöperaties - en samenwerkingsverband van mensen dat zich richt op het realiseren van een betere en betaalbare woonsituatie voor elkaar. Maar hoe organiseer je zoiets? En kan dat wel in gemeente Groningen? De afgelopen tijd is GroenLinks-raadslid Lieke, samen met D66 en ChristenUnie, op onderzoek uitgegaan. In de woonvisie worden wooncoöperaties en cpo’s (wat is een cpo?) toegejuicht, maar er lijkt vooral behoefte te zijn aan ondersteuning en informatie om initiatieven tot uitvoering te kunnen brengen. Daarom heeft Lieke samen met andere partijen een motie ingediend met het verzoek een centraal aanspreekpunt aan te wijzen bij de gemeente, duidelijke informatie te verstrekken ter ondersteuning, en een lobby voor financiële ondersteuning bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Aangenomen!

“Huurbescherming gegarandeerd”

Wonen op een hotelbestemming zonder huurbescherming. Dat is de huidige situatie voor, veelal internationale, huurders van shortstay-locaties. En daar moet verandering in komen, concludeerde Lieke. Naar aanleiding van haar eerder aangenomen motie over het uitwerken van alternatieven voor en het minimaliseren van shortstay, stelde het college een concretere tijdsbegrenzing voor, met een maximale duur van vier maanden. Wonen op een hotelbestemming wordt onmogelijk gemaakt en het gebruik van shortstay-woonconstructies zal hiermee worden ingeperkt. Dat klinkt beter!

Maar waar Lieke minder enthousiast over was, is de hardheidsclausule (?), waarmee uitzonderingen op het nieuwe shortstay-beleid kunnen worden gemaakt, onder andere voor de SSH. Huurbescherming zou daardoor niet gegarandeerd worden voor een grote groep internationale studenten, aangezien ze in shortstay-voorzieningen niet naar de huurcommissie kunnen.

Om huurbescherming toch te garanderen, heeft Lieke een motie ingediend, met het verzoek om te sturen op het verdwijnen van shortstay-contracten van langer dan vier maanden zodra de wet alternatieven mogelijk maakt. Bovendien verzocht Lieke om de uitzonderingssituaties aan drie voorwaarden te laten voldoen: bepaal de huurprijs aan de hand van het woningwaardestelsel. Klachten kunnen worden gemeld bij Meldpunt Ongewenst Verhuurdersgedrag; de opbouw van de kosten van de shortstay-eenheden moeten transparant zijn; er moet duidelijkheid worden verschaft onder welke voorwaarden een shortstay-contract kan worden beëindigd. Aangenomen!

“Een grote stad hoeft geen grote eenzaamheid te betekenen”

Eenzaamheid onder jongeren is een groeiend probleem. Ook op de woningmarkt valt daar wat aan te doen! Voor nieuwbouw zijn tegenwoordig lange gangen met individuele studio’s de norm, waar niemand elkaar kent. Daarnaast wonen internationale en Nederlandse studenten bijna volledig los van elkaar, terwijl internationale studenten aangeven graag gemengd te willen wonen om zich thuis te laten voelen. Gezamenlijke ruimtes, zoals een gedeelde woonkamer, kan ontmoeting stimuleren en eenzaamheid verminderen. En eenzaamheid onder internationale studenten kan worden tegengegaan door gemengde bewoning. Daarom diende Lieke samen met enkele andere partijen een motie in om afspraken te maken met ontwikkelaars en woningcorporaties over gemengde bewoning van internationale en Nederlandse studenten, en om wooneenheden voor jongeren met gezamenlijke ruimtes te stimuleren. Aangenomen!

“Groningen tegen de verhuurdersheffing”

Tot slot heeft de raad een motie van de SP aangenomen waarmee de raad uitspreekt dat de verhuurdersheffing zo snel mogelijk afgeschaft moet worden, en moet worden omgezet in een investeringsplicht voor woningbouwcorporaties. In 2012 is de verhuurdersheffing van totaal 1,7 miljard euro als een soort extra belasting ingevoerd als gevolg van de kredietcrisis. Hierdoor kunnen corporaties minder investeren in het bijbouwen van sociale huurwoningen, het betaalbaar houden van de huren, en onderhoud en verduurzaming. Door als raad onze afkeur voor de verhuurdersheffing uit te spreken, zetten we druk op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Aangenomen!