Mattias Gijsbertsen

Veel belangstelling voor Bijstand op Maat

Met ruim 850 aanmeldingen voor het experiment Bijstand op Maat is het vooraf gestelde doel van 700 deelnemers ruimschoots gehaald. Voor GroenLinks wethouder Mattias Gijsbertsen is het een bevestiging dat veel bijstandsgerechtigden zijn overtuiging delen dat het ook anders kan binnen de bijstand. Met dit grote aantal deelnemers wordt voldaan aan de minimale voorwaarden van zowel het rijk als de gemeente om te kunnen starten met het project.

Met het verzenden van de brief aan de 850 deelnemers waarin hun deelname wordt bevestigd start deze week het project waarbij de gemeenten Groningen en Ten Boer gedurende 2 jaar experimenteren met de bijstandsregels. Gijsbertsen: “De deelnemers zijn nieuwsgierig wat meer keuzevrijheid, maatwerk en vertrouwen voor hen kan betekenen. Ik heb die nieuwsgierigheid ook en ben heel benieuwd naar de eerste resultaten.”

Bijstand op Maat
Met Bijstand op Maat onderzoeken Groningen en Ten Boer samen met de Rijksuniversiteit Groningen wat het effect is van eigen regie en keuzevrijheid voor bijstandsgerechtigden. Het experiment duurt twee jaar. De deelnemers zijn ingedeeld in vier groepen. Eén groep heeft geen sollicitatieplicht, een groep mag extra bijverdienen en een groep krijgt extra begeleiding. Uniek in Groningen is dat er een vierde groep is die zelf een van de drie mogelijkheden mag kiezen. De eerste gesprekken met de deelnemers die extra begeleiding krijgen zijn deze maand. Het experiment past in de lijn van andere initiatieven van de gemeente zoals parttime ondernemen in de bijstand en Kansen in kaart. Hiermee worden bijstandsgerechtigden beter ondersteund richting werk, participatie en welzijn. Vertrouwen en een positieve benadering staan daarbij centraal.