GroenLinks Groningen wil dat de gemeente alleenstaande Syrische vluchtelingenkinderen, die nu vastzitten in overvolle Griekse kampen, gaat opvangen in Groningen. De partij vraagt of de gemeente bereid is zelf initiatief te nemen bij het naar Nederland halen en opvangen van deze kinderen.

Deze vragen volgen na een oproep van verschillende hulporganisaties aan de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en Groningen. De organisaties hopen dat gemeente het morele leiderschap toont dat op nationaal en Europees niveau ontbreekt.

“Het is hartverscheurend om te zien hoe deze kinderen in overvolle kampen aan hun lot overgelaten worden. Het wordt tijd dat we onze verantwoordelijkheid nemen, de druk aan de grenzen van de Europese Unie verlichten en een deel van deze kinderen hier op te vangen. Zo blijft juist deze kwetsbaarste groep niet meer vastzitten in een uitzichtloze situatie, maar kunnen ze door met bouwen aan hun toekomst in een veilige omgeving."

- Jeffry van Hoorn

De situatie in Syrië is vanaf eind 2019 ernstig verslechterd. Meer dan een miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld tussen Syrische- en rebellentroepen die worden bijgestaan door respectievelijk Russische- en Turkse militairen.

Er is een grote stroom vluchtelingen op gang gekomen naar Griekenland en Bulgarije, maar deze landen houden ze nu zoveel mogelijk tegen. Een groep van 24.000 vluchtelingen zit op dit moment vast op een niemandsland tussen Turkije en Griekenland. De hermetische grenzen komen onder andere doordat lidstaten geen vluchtelingen opnemen, waardoor er véél te veel vluchtelingen in landen als Griekenland, Italië en Bulgarije zitten. Er is zelfs extra geld beschikbaar gesteld vanuit de Europese Unie om deze buitengrenzen strenger te bewaken.

Het morele failliet van het Europese migratiebeleid lijkt hiermee een feit. Daarom hebben verschillende Nederlandse hulporganisaties, waaronder Vluchtelingenwerk, opgeroepen om op gemeentelijk niveau in te grijpen. Zo hopen zij dat gemeenten druk kunnen uitoefenen op het kabinet om ten minste 500 vluchtelingenkinderen uit Griekenland te halen en dat deze gemeenten zelf een koplopersrol in de opvang kunnen spelen.

GroenLinks Groningen staat achter de oproep van Vluchtelingenwerk Nederland en kijkt uit naar de reactie van het college.