Bekijk de video over onze motie Natuurinclusief Bouwen Afspelen op YouTube

Natuurinclusief bouwen

Nieuwbouwprojecten moeten voortaan netto biodiversiteit toevoegen. Het is geweldig dat het college daarmee onze definitie van natuurinclusief bouwen volgt: het gaat niet lager om sparen van aanwezig groen, of compenseren; natuurwaarden moeten er op vooruit gaan. Dat was de inzet van ons initiatiefvoorstel dat vorig jaar in januari met ruimte meerderheid werd aangenomen in de gemeenteraad. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws voor veel planten en dieren. Met nestelgelegenheid voor vogels en vleermuizen in gevels, groene daken, insectenhotels, groene gevels en bomen op balkons krijgen zij de ruime. Mensen komen zo dichterbij de natuur. Dat is goed voor je gemoedsrust en voor je gezondheid.

Daken, muren en gevels

Groningen gaat het makkelijker dan ooit maken om zelf aan de slag te gaan met het vergroenen van je leefomgeving. De subsidiepot die bedoeld is voor groene daken, groene gevels en groene muren wordt met extra geld aangevuld. Dat staat niet alleen mooi, maar is ook nog eens belangrijk om Groningen klimaatadaptief te maken.

De groene daken regeling werd door groot succes vorig jaar ruim overtekend. Voor dit jaar wordt het budget daarom verhoogd. De subsidie geldt alleen nog voor bestaande gebouwen. Nieuwbouw valt immers voortaan onder de regeling voor natuurinclusief bouwen. Grote daken doen we ook niet meer, eigenaren kunnen dat vaak best zelf betalen. Zo blijft er genoeg ruime voor particulieren met daken kleiner dan 200 m2. En is er meer ruimte voor extra maatregelen. Behalve groene daken kun je nu ook subsidie krijgen voor het ontkoppelen van je regenwaterafvoer, voor waterberging, groene muren of bomen planten.

Ook gaat de gemeente door met Operatie Steenbreek, het project wat bedoeld is om grijze stenen pleinen en stoepen om te toveren tot groene oases. Hiermee maken we ook kleine stukjes groen mogelijk die waardevol zijn voor de natuur. Een deel van het budget wordt wijk- en gebiedsgericht ingezet. De gemeente richt zich de komende jaren op Vinkhuizen, Hoogkerk en Paddepoel, versteende wijken met inwoners die op grotere afstand staan van de gemeente Groningen. 

“ Heb je geen plat dak, maar kun je wel een muur vergroenen met klimplanten dan kun je ook een beroep doen op de subsidieregeling. ”

Glimina Chakor Wethouder

Groen netwerk

Om al die planten en dieren die in de stad en in dorpen kunnen wonen ook de kans te geven rond te trekken is het belangrijk om het netwerkt tussen groen planten op orde te hebben. De Gemeentelijke Ecologische Structuur (GES) zorgt voor die verbindingen. Niet alleen in de Stad – zoals vroeger de SES (je mag zelf betekenen wat dat betekent) - maar voor de hele gemeente. Zodat planten en dieren als ze willen kunnen migreren van Noordlaren naar Leegkerk, van Glimmen naar St. Annen. Of naar de Grote Markt natuurlijk, want die wordt ook een stuk groener! Dat wordt nu geborgd in de nieuwe omgevingsvisie.

Drie belangrijke regelingen die een groenere gemeente structureel en tot in lengte van jaren dichterbij brengen.