still uit reportage OOG-tv

Stad komt 4 tot 7 miljoen tekort op jeugdhulp

Alle kinderen die hulp nodig hebben, die krijgen het. Die belofte deed GroenLinks wethouder Mattias Gijsbertsen vandaag tijdens het persgesprek op het Stadhuis over de tekorten in de jeugdhulp. Die tekorten belopen voor de provincie Groningen een bedrag vanĀ 14 totĀ 22,5 miljoen euro. De stad neemt daarvan ongeveer een derde deel voor zijn rekening. Gijsbertsen is voorzitter van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z).

De wethouder wil een snel onderzoek naar het precieze hoe en waarom van de tekorten. Hij verwacht hier binnen twee maanden meer over te kunnen vertellen. Zoals het er nu uitziet zit het tekort hem vooral in de ambulante hulp. De inzet op preventie om zwaardere hulp te voorkomen blijft hoe dan ook een belangrijk onderdeel van het beleid.