Samen sneller duurzaam

Ruim 30 wethouders van verschillende politieke partijen spreken zich uit voor concrete actie voor het klimaat. Zij vertellen in een landelijke campagne in zo’n dertig gemeentes wat zij doen om klimaatverandering tegen te gaan. Met deze “Kies voor Klimaat” campagne in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen laten bestuurders samen met CEO’s, voorzitters, boeren, meteorologen, journalisten en anderen zien dat het klimaat niet links of rechts is. Bevlogen wethouders maken het verschil.

Klimaat is niet links of rechts
Bepaalde overheidstaken, zoals dijkbescherming tegen overstromingen, zijn niet links of rechts, maar gewoon noodzaak. Zo is het ook met het tegengaan van klimaatverandering. Alle partijen zijn nodig om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Urgenda komt dan ook heel veel lokale bevlogen wethouders tegen van alle politieke partijen die zich actief inzetten voor wind- of zonneparken, voor duurzaam rijden of energiebesparing. In de huidige campagne doen wethouders mee van D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en van lokale partijen.

Wethouders die het verschil maken
Sommige wethouders vinden dat 100% duurzaam energie opwekken al in 2030 nodig en mogelijk is en zetten zich in voor een versnelde energietransitie. Arjend-Jan van der Vlugt (CDA) werkt hard om zijn eiland Goeree-Overflakkee in 2020 al volledig energieneutraal te maken, met windmolens, zonneparken en een getijdencentrale. Floor Bal (Velsen, lokale partij LGV) wint warmte uit het riool. Paulus Jansen (Utrecht, SP) en Albert Smit (Assen, PvdA) bouwen energiezuinige en betaalbare sociale woningen. AbdeluhebCoho, wethouder van Amsterdam (D66), geeft subsidie aan Amsterdammers om van het aardgas af te gaan en Boaz Adank (Breda, VVD) plaatst slimme en zuinige openbare verlichting. De komende week gaan wethouders bij een bushokje waar hun poster hangt klimaatgesprekken aan met inwoners over lokale duurzame initiatieven en wat burgers zelf kunnen doen.

Niet alleen wethouders
Naast de drieëndertig wethouders doen ook ondernemers, bekende Nederlanders, bestuurders van grote bedrijven en boeren mee aan de campagne. Zo spreken de CEO’s van DSM, Unilever, Philips, KPN, Postnl en IKEA zich uit voor het klimaat. Ook doet de boer van Kipster, de eerste klimaatneutrale kippenstal, mee. En vlogger Lisa, die klimaatvriendelijk plantaardig eten promoot.

Kijk voor alle deelnemers op http://kiesvoorklimaat.nu/