Ruimte voor voetgangers, fietsers, bewoners in de kernen van Groningen

Er wordt momenteel veel gesproken over de wijze waarop terrassen ingericht moeten worden als die na 1 juni weer heropend mogen worden. Voor GroenLinks is het belangrijk om in deze tijd van corona in het gebruik van de openbare ruimte een evenwichtige balans weten te vinden tussen de belangen van voetgangers, fietsers, bewoners van de binnenstad en de hele gemeente, ondernemers in de binnenstad en de horeca.

Zorg in de eerste plaats dat zowel voetgangers als fietsers voldoende ruimte krijgen om op straat de anderhalf meter afstand aan te houden en dat er ook ruimte is om te verblijven in de openbare ruimte. Dit is het uitgangspunt waarmee we kijken naar de discussie over te heropenen en eventuele tijdelijke terrassen. 

Daar waar dat mogelijk is en ruimte beschikbaar is zien wij ook mogelijkheden voor meer ruimte voor tijdelijke terrassen. Wat GroenLinks betreft gebruiken we primair ruimte die anders voor stilstaande of rijdende auto's of ander gemotoriseerd verkeer is gereserveerd, dus door het al dan niet tijdelijk opheffen van parkeerruimte en het al dan niet tijdelijk afsluiten van wegen, of wegdelen, voor gemotoriseerd verkeer om de daardoor onstane ruimte deels te gebruiken voor terrassen en andere activiteiten in de publieke ruimte.

Ook het introduceren van woonerven in de drukke delen van binnensteden en dorpskernen is een goede optie om uit te werken. Daarbij blijft de ruimte voor voetgangers en fietsers van groot belang - want die hebben nu immers ook meer ruimte nodig om de anderhalf meter afstand te kunnen houden. Maar we denken dat op bepaalde plekken via maatwerk ook prima mogelijkheden zien voor tijdelijke terrassen voor horeca en ruimte voor andere ondernemers in de binnenstad.

We zijn daarbij ook blij met de reactie van het college van B&W dat zegt dat dat het idee van een terras op verdiepingen aan de zuidzijde van de Grote Markt niet te zien zitten. Zowel voor aangezicht van de Grote Markt, voor het ruimtegebruik op die plek en qua veiligheid en gezondheid voor mensen op zo’n terras al voor de passanten onverstandig.