Artist impression: Het nieuw te bouwen datacentrum op Zernike

Restwarmte uit datacenters als warmtebron

Vijfduizend woningen in Selwerd en Paddepoel worden mogelijk in de toekomst verwarmd met restwarmte uit datacenters. Zoals bijvoorbeeld het nieuwe datacenter dat binnenkort op Zernike gebouwd wordt. Ook biomassa behoort tot de mogelijkheden.

GroenLinks-wethouder Mattias Gijsbertsen maakte bekend dat dit, als het aan het college ligt, het alternatief voor geothermie wordt.

Een warmtenet voor het transport van warmte is eerder al aangelegd. Dat warmtenet transporteert de warmte naar de panden. WarmteStad gaat nu deze twee duurzame bronnen verder onderzoeken op beschikbaarheid.

Het scenario voor het gebruik van restwarmte van het datacenter en biomassa kan in de toekomst worden aangevuld met andere bronnen die voor duurzame energie zorgen.

Mattias Gijsbertsen: Naarmate stroomvoorzieningen groener worden ontstaan er ook meer opties. Als huizen beter geïsoleerd worden heb je bijvoorbeeld water nodig wat minder warm is. Je kan dan dus koeler water gebruiken.'  

De gemeenteraad beslist welke energiebronnen uiteindelijk wordt gebruikt. GroenLinks-raadslid Martijn van der Glas: “De beschikbaarheid van restwarmte van het datacenter is een optie die eigenlijk te mooi is om waar te zijn. Deze vorm van warmte zou een prima duurzaam alternatief zijn voor geothermie”.