Redding voor kleine school Engelbert

GroenLinks is blij dat de basisschool de Driebond in het dorp Engelbert behouden kan worden.

Een school is van groot belang voor een dorp. Vorig jaar leek het erop dat de dorpsschool van Engelbert zou moeten sluiten. GroenLinks wilde dat niet zomaar accepteren en diende samen met PvdA, VVD en D66 een motie in.

Dankzij deze motie ging het stadsbestuur samen met de inwoners van het dorp, het schoolbestuur en de ouders kijken naar de mogelijkheden om de school voor het dorp te behouden. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de beste oplossing is om een nieuw gebouw naast het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Engelbert te bouwen. Behoud van de school blijkt niet alleen goed mogelijk maar ook nog eens de beste optie voor de leefbaarheid in het dorp en de pluriformiteit van het onderwijs. De hele raadscommissie heeft zich uitgesproken voor deze optie.

Commissiewoordvoerder Femke Folkerts: “Als het gaat om voorzieningen in kleine woonkernen gaat het al snel over leefbaarheid. Daarin heeft de gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid om creatief te kijken naar wat er mogelijk is om voorzieningen te behouden. Dat zal wat GroenLinks betreft ook voor de nieuwe gemeente Groningen, na de herindeling met Haren en Ten Boer, het uitgangspunt moeten zijn.”

GroenLinks-raadslid Glimina Chakor: “Toen vorig jaar het bericht kwam dat de school zou moeten sluiten kwam het dorp, samen met de politiek, in verweer. De angst was dat de kinderopvang in het Multifunctioneel Centrum, en daarmee misschien wel het hele MFC, onder druk zou komen te staan. Met het besluit wat er nu ligt wordt het MFC juist versterkt.”