Glimina Chakor

Raad zoekt Vrouw

Er moeten meer vrouwen in de Groningse gemeenteraad”, meent GroenLinks raadslid Glimina Chakor. “Een representatievere raad is belangrijk en dat vinden velen met mij, los van politieke kleur”. Chakor verwoordt hiermee het doel van de raadscampagne ‘Raad zoekt Vrouw’. De campagne wil Groningse vrouwen interesseren voor het werk als raadslid. Op donderdag 29 juni is er daarom vanaf 19.00 uur een Meet & Greet in het stadhuis. De raad nodigt vrouwelijke Stadjers daar van harte voor uit.

Er zitten nu 13 vrouwen in de gemeenteraad van Groningen en 26 mannen. Precies één op de drie raadsleden is vrouw, het landelijk gemiddelde ligt nog lager. “Dat moet beter”, vindt D66-raadslid Wieke Paulusma, één van de initiatiefnemers van ‘Raad zoekt Vrouw’. “Na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar zou de verhouding in Groningen fiftyfifty moeten zijn. De gemeenteraad moet een goede afspiegeling zijn van de inwoners. Even divers als de stad zelf.”

Man-vrouwverhouding
“Meer vrouwen in de raad is beter voor de politieke besluitvorming”, zegt Inge Jongman, fractievoorzitter van de ChristenUnie. “Uit onderzoek blijkt dat je als raad met een goede man-vrouwverhouding beter afgewogen besluiten neemt. Mannen focussen op andere dingen. Een representatieve raad houdt beter rekening met alle belangen. Kiezers willen ook meer vrouwen. Drie lager geplaatste vrouwen zijn bijvoorbeeld met voorkeursstemmen in de Tweede Kamer gekomen.”

De Groningse campagne ‘Raad zoekt Vrouw’ wil afrekenen met vooroordelen over vrouwen en politiek. “Het idee bestaat soms nog dat politiek een mannending is”, vertelt PvdA-fractievoorzitter Carine Bloemhoff. “Dat je het raadswerk niet kunt combineren met werk, kinderen of mantelzorg. Of dat mannen er beter in zijn. Maar vrouwen kunnen het ook. Het is hard werken maar niet onmogelijk en hartstikke leuk.”

Speeddate
De campagne begint op 29 juni met een Meet & Greet in het stadhuis met PvdA-Kamerlid en columniste Kirsten van den Hul en Marja Doedens, directeur van IT-bedrijf Goldmund, Wyldebeast & Wunderliebe en bestuurslid van MKB Noord. Op het programman staat onder meer een speeddate met deze vrouwen en een speedronde door het stadhuis onder het mom ‘Waar gebeurt het?’.

Kieslijst
De organiserende raadsleden hopen dat veel vrouwen zich na de Meet & Greet bij een politieke partij aanmelden. “Er kunnen alleen maar meer vrouwen in de gemeenteraad komen als partijen ook meer vrouwen op hun kieslijst zetten”, zegt Marjet Woldhuis, fractievoorzitter van 100% Groningen. “Dat hebben alle partijen zich ook voorgenomen. Vrouwen die straks echt geïnteresseerd zijn en bij partijen aankloppen komen bij de fracties in een warm bad.”