Raad wil onderzoek naar tunnel bij Middelbert

Als de nieuwe ontsluitingsweg naar Meerstad toch de lintbebouwing van Middelbert moet doorkruisen, dan in een tunnel. Voor de Belangenvereniging Meerdorpen is het klip en klaar, maar dacht de gemeenteraad er ook zo over?

Het alternatieve tracé, een rechtstreekse aansluiting van de Driebondsweg op de haak rond Klein Harkstede, verdween al snel van tafel. Bij dit alternatief zou het verkeer toch te dicht langs de bebouwing komen te lopen en congestieproblemen veroorzaken op de Borgbrug. Maar voor zo’n tunnel leek een meerderheid van de raad wel te porren. GroenLinks woordvoerder Martijn van der Glas wees erop hoe mooi het doorgaande verkeer in Hoogkerk via de Vierverlatenweg verdiept langs het dorp wordt geleid. “Zo zou het ook in Middelbert kunnen”, meende van der Glas. Wethouder Roeland van der Schaaf beloofde deze optie serieus te zullen onderzoeken.

Een voor GroenLinks heikel punt was de continuering van de Haddingestraatgarage. De afspraak was dat deze de functie van buurt- en fietsenstalling zou krijgen op het moment dat de Forumgarage in bedrijf wordt genomen. Nu was het voorstel om de exploitatie als openbare commerciële garage nog vijf tot tien jaar te verlengen. Met het geld dat dit oplevert worden de extra’s betaald van de herinrichtingsplannen voor de binnenstad, in het bijzonder de aanplant van bomen. Toen de raad zich in ruime meerderheid schaarde achter een motie van GroenLinks, waarin werd vastgelegd dat van uitstel geen afstel zou komen, stemde de fractie schoorvoetend met het voorstel in.

Over de afspraken van de gemeente met de corporaties toonde GroenLinks woordvoerder Petra Brouwer zich enthousiast. “Mijn fractie heeft hoge verwachtingen ten aanzien van de voorgenomen prestaties”, betoogde ze. Klap op de vuurpijl was de oproep van de raad aan het college ook zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de uitrusting van corporatieve huurwoningen met zonnepanelen. Wat Brouwer betreft moet dit onderdeel worden van het op te stellen Masterplan voor het verduurzamen van corporatiewoningen. In de bijlage treft u haar bijdrage aan het debat.