Raad wil onderzoek naar geothermie

Wat is er de afgelopen tijd gebeurd dat er zoveel twijfels zijn ontstaan over een veelbelovende energiebron als aardwarmte? En hoe is de negatieve oordeelsvorming daarover in de Groningse situatie tot stand gekomen? En hoe zorgen we er nu voor dat de gaswinning in onze provincie in 2030 is afgebouwd naar nul? Door middel van een motie maakten alle partijen in de gemeenteraad afgelopen woensdag duidelijk een antwoord te willen op deze en aanverwante vragen.

Voorafgaand aan het debat over geothermie werd gesproken over de stand van zaken in het gaswinningsdossier en deze zaken zijn natuurlijk niet los van elkaar te zien. De instabiliteit van de bodem door de gaswinning ligt mede ten grondslag aan het stilleggen van het aardwarmteproject, dat juist een alternatief moest bieden voor dat aardgas. Eigenlijk zou je de rekening daarvan bij de NAM moeten neerleggen, zei een van de raadsleden. GroenLinks woordvoerder Martijn van de Glas wees erop dat de doelstelling van de stad om in 2035 energieneutraal te zijn een reductie betekent van 1,5 miljoen ton CO2: “Om dat te realiseren zouden we ongeveer 25 projecten als geothermie moeten realiseren. Een immense opgave”.