Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen werken met de provincie Groningen samen aan de vervanging van de versleten Gerrit Krolbrug: een belangrijke knooppunt waar wegverkeer, met name fietsers, en scheepvaartverkeer elkaar kruisen.

De gemeenteraad wil dat door Rijkswaterstaat en de andere overheden het voorstel van het Comité Gerrit Krolbrug voor een brug op de huidige hoogte serieus in overweging neemt. In het comité zijn de omwonenden en hun buurtorganisaties, maar ook de Fietsersbond verenigd. Het comité vindt namelijk dat de voorstellen van een brug van 4,5 meter of zelfs 5,7 meter van Rijkswaterstaat te smal en te steil is. Ze stellen een brug voor die veel lager is dan voorgesteld door Rijkswaterstaat. Doordat deze variant lager is komen fietsers er bijvoorbeeld veel makkelijker overheen.

“ De nieuwe Gerrit Krolbrug wordt dagelijks door 15.000 fietsers gebruikt en 45.000 mensen leven in de directe nabijheid ervan. Dat belang, van dagelijkse gebruikers en onwonenden, moet wat GroenLinks betreft zwaar wegen. ”

Benni Leemhuis Raadslid

Op initiatief van de SP en met GroenLinks als mede-indiener is gisteren een motie over de Gerrit Krolbrug met bovenstaade strekking unaniem in de gemeenteraad aangenomen.