Privacybescherming vereist politieke wil

Beschermt de overheid onze persoonsgegevens wel goed genoeg en hoe ziet een veilige digitale samenleving eruit? Die vragen stonden centraal op de GroenLinks-miniconferentie over privacy op vrijdag 29 april in de plenaire vergaderzaal van de Eerste Kamer.

Voor GroenLinks Groningen was steunfractielid Anja Bruinsma daar aanwezig om input voor de fractie op te doen. Ook in Groningen komen privacy-aspecten rond allerlei maatregelen natuurlijk regelmatig langs. Waarschijnlijk vindt er in september op initiatief van de raad een expertmeeting over dit onderwerp plaats. Meer informatie en volledige teksten van presentaties en lezingen van 29 april op de site van de landelijke werkgroep privacy:  http://werkgroepprivacy.groenlinks.nl/node/67472