Groen

Wat al heel lang op het verlanglijstje van GroenLinks en een heleboel Groningers stond, staat centraal in de plannen: er komen bomen op de Grote Markt. Het voorstel is dat er 10 bomen om de markt worden geplant. Deze bomen moeten minimaal 15 meter lang zijn - flinke bomen dus

Klimaatadaptief

Momenteel is de Grote Markt één van de grootste hitte-eilanden van de gemeente. Dat komt voornamelijk doordat er geen schaduw is. De eerder genoemde bomen zullen daar uiteraard voor zorgen. Zo wordt de opwarming van de bestrating tegengegaan. Ook moet er volgens het plan ruimte komen voor water op verschillende plekken langs de noordzijde. Dit moet niet alleen decoratief, maar ook interactief worden. Zo kan men op warme zomerdagen zelfs middenin de stad verkoeling vinden.

gm_imp1
gm_imp2

Levendig

De toevoeging van bomen en water maken de Grote Markt natuurlijk al een stuk uitnodigender om wat tijd door te brengen. Het uitgangspunt van de gemeente is momenteel om daar nog een schep bovenop te gooien. Er komt een combinatie van commerciële en niet-commerciële zitplekken en speelplekken zodat er van het groen genoten kan worden. 

Ook stelt de gemeente voor om een de Oude Ebbingestraat en de Gelkingestraat met een fietsroute over de markt te verbinden. Er komt daarnaast een tweede noord-zuidroute langs die de Kreupelstraat langs de Martinitoren met de Oosterstraat verbindt. Zo worden de fietsers netjes verdeeld over twee routes en vormen de routes geen barrières voor voetgangers. De oost-westverbinding over het Kwinkenplein en door de Rode Weeshuisstraat zal verbeterd worden en vaker als alternatief dienen voor de noordzijde van de Grote Markt. Hierdoor wordt het rustiger aan de noordzijde van het plein.

Ruim

De Grote Markt moet ook letterlijk groter worden. Een Grotere Markt dus. Het gebied om het Stadshuis heen (dus niet alleen dat ervóór) moet een onderdeel van de Grote Markt worden. Het Waagplein en het gebied tot aan de Guldenstraat wordt bij de markt betrokken. Door auto's en bussen van de markt te weren is er meer ruimte voor mens en natuur.

gm_uitgangspunten
De uitgangspunten in kaart: bomen (groen), water (blauw), verkeersroutes (paars), zitgelegenheden (geel)

En nu?

Wat er nu ligt is slechts een uitwerking van de uitgangspunten. Er is nog geen (definitief) ontwerp en er is nog tijd en ruimte voor inspraak. Omwonenden, inwoners, ondernemers krijgen de ruimte om hun mening te geven, suggesties te doen en mee te denken. Ook moeten er nog naar zaken als stroomvoorziening en parkeergelegenheden voor fietsen gekeken worden.

“ De Grote Markt is één van de mooiste plekken van Groningen. Straks wordt het een nog prettigere plek om lekker te zitten of te spelen tussen groen en bomen. Dat maakt het daar alleen maar nog mooier voor iedereen.  ”

Benni Leemhuis Raadslid

Alle uitgangspunten van de gemeente:

 • Het Stadhuis komt weer op het plein te staan
 • We kiezen nadrukkelijk voor een logische en herkenbare begrenzing van het plein
 • We beschouwen het plein in zijn binnenstedelijke grotere context en houden daar rekening mee, waar nodig treffen we maatregelen
 • We waarborgen toegankelijkheid en inclusiviteit
 • We gaan uit van een uitnodigende herkenbare en goed gedefinieerde gemengde zone ten behoeve van verblijf als rand langs het plein
 • We zien bomen als een waardevolle toevoeging aan het plein
 • We kiezen voor een klimaatadaptatief plein, met bomen en water
 • We beschouwen de Grote Markt als een onmisbare schakel in het fietsnetwerk van de stad
 • We kiezen voor een plein dat voor fietsers variabel en adaptief in gebruik is
 • We kiezen voor twee routes (tweerichtingen) in de noord-zuid richting over het plein
 • We kiezen voor een voornamere rol voor de Rode Weeshuisstraat en het Kwinkenplein als alternatieve oost-westroute tijdens drukke overdagsituaties
 • We zien het plein vooral als het domein van de voetganger. Gemotoriseerd verkeer blijft daarom zoveel mogelijk van het plein.
 • We gaan fietsparkeren op de Grote Markt daar waar nodig reguleren.
martini

Tweede editie proeftuin Jouw Grote Markt

Het gesprek met de gemeente gaat verder tijdens een tweede editie van de proeftuin Jouw Grote Markt, die wordt gehouden op 14 en 15 oktober. Tijdens de proeftuindagen experimenteert de gemeente met de gemengde zones, langs de noordwand, ter hoogte van het ABN-AMRO gebouw en de Ebbingestraat. Hier komen tijdelijk zitelementen, enkele bomen en voorbeelden voor spelen. Dit is een voorproefje van een mogelijke toekomstige invulling van een deel van het plein. Verder worden er zo’n 10 grote panelen midden op de Grote Markt neergezet, die de ambities en eerste uitgangspunten in woord en beeld tonen.

Bekijk hier de presentatie van de gemeente Afspelen op YouTube