"Over de schutting"

Komende woensdag debatteert de gemeenteraad over de begroting voor 2020. De gemeente staat voor een fikse bezuinigingsopdracht. Fractievoorzitter Mirjam Wijnja schreef voorafgaand aan het debat hierover het volgende:

"De gemeente Groningen staat voor een aantal grote uitdagingen. Zo moeten we ervoor zorgen dat er voor iedereen plek is om te kunnen wonen en dat de openbare ruimte toegankelijk blijft terwijl het steeds drukker wordt. Ook willen we in 2035 Co2 neutraal zijn en de tegenstellingen tussen arm en rijk steeds meer verkleinen.

Helaas wordt het gemeenten vrijwel onmogelijk gemaakt om deze problemen op te lossen. Het Rijk heeft allerlei zorgtaken over de schutting gegooid maar is het geld daarvoor vergeten. We hebben hierdoor een groot tekort. 

Door deze keuzes uit Den Haag zitten we nu in een schrijnende situatie: de grote problemen van deze gemeente kunnen minder snel of niet worden opgelost, omdat er anders bijvoorbeeld wachtlijsten ontstaan in de jeugdzorg. 

We moeten dus bezuinigen, ook op dingen die voor GroenLinks pijnlijk zijn. We doen bijvoorbeeld een stap terug in het verduurzamen van wijken. Maar we zijn  tevreden met wat we overeind kunnen houden. We bezuinigen niet op de meest kwetsbare mensen. We blijven armoede tegengaan en alle tekorten in de jeugdzorg worden aangevuld. We blijven investeren in cultuur, sluiten geen zwembaden en bibliotheken en we blijven investeren in het vergroenen van wijken en dorpen.

Zo blijven we effectief de uitdaging aan gaan om Groningen een groenere, socialere en eerlijkere gemeente te maken."

-Mirjam Wijnja